BSD

Bereishit in een notendop

Genesis 1:1–6:8

bereishit God schept de wereld in zes dagen.
Op de eerste dag maakt Hij duisternis en licht.
Op de tweede dag vormt hij de hemel en de scheiding tussen de wateren onder en de wateren boven de hemel.
Op de derde dag geeft Hij de grenzen van land en zee aan en doet bomen en groen voortkomen uit de aarde.
Op de vierde dag plaatst Hij de zon, maan en sterren als tijdwaarnemers en verlichting voor de aarde.
Vissen, vogels en reptielen zijn op de vijfde dag geschapen;
landdieren en de mens, op de zesde dag.
God rustte op de zevende dag, en heiligde die als een dag van rust.

God vormt het menselijk lichaam uit het stof van de aarde, en blaast in zijn neusgaten een "levende ziel." Oorspronkelijk is de mens een enkele persoon, maar overwegend dat "het niet goed is dat de mens alleen is," neemt God een "rib" van de mens, en vormt daaruit een vrouw en geeft hen aan elkaar als man en vrouw.

Adam en Eva worden in de Tuin van Eden geplaatst, en hen werd bevolen niet te eten van de "boom van kennis van goed en kwaad." De slang overtuigt Eva om dit gebod te overtreden en ze deelt de verboden vrucht met haar man. Vanwege hun zonde, wordt besloten dat de mens zal sterven en terug zal keren naar de aarde van waaruit hij werd gevormd, en dat alles alleen door strijd en ontberingen zal worden verworven. De mens wordt verbannen uit de tuin.

Eva baart twee zonen, Kaïn en Abel. Kain maakt ruzie met Abel en vermoordt hem, en wordt een ontwortelde zwerver. Een derde zoon, Seth, is geboren aan Adam. Noach is een afstammeling van Seth uit de achtste generatie en is de enige rechtvaardige man in een corrupte wereld.

Bron: Bereishit in a Nutshell

Aantekeningen

Home Malben

printer