BSD

Behar notendop

Leviticus 25:1–26:2

behar

In de parasja van deze week, Behar, leren we over een aantal zeer belangrijke geboden die in het land Israël gelden.

Ten eerste is dat Shemittah. Zoals de Sjabbat de zevende dag van de week is, zo is elk zevende jaar een Sjabbat voor het land wanneer het land "rust" krijgt. Dit betekent dat de boeren zes jaar op het land kunnen werken, zaaien, snoeien en het oogsten van de groenten en het fruit, zodat ze die kunnen verkopen en geld verdienen. Maar in het zevende jaar, het jaar van sjemittah, moet land kunnen rusten, en mag er niet geplant en geoogst worden. In plaats daarvan, iets dat groeit is gratis voor iedereen die het wil plukken en genieten.

Na zeven cycli van Shemittah, het vijftigste jaar (7 x 7 = 49, het is het jaar volgend op de 49 jaar, dus is het het 50e), wordt Jubel jaar genoemd. Het is ook een jaar van rust voor het land, maar in aanvulling daarop worden alle slaven vrijgelaten en keert al het onroerend goed keert terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat betekent dat wanneer iemand een stuk grond koopt, dat hij alleen het land kan houden tot het Jubeljaar, wanneer het land terug zal gaan naar de oorspronkelijke eigenaar.

Dan vertelt de Tora ons dat we ons geen zorgen moeten maken of er wel genoeg te eten is tijdens Shemittah en het daarop volgende jaar, omdat we niet kunnen planten en oogsten. God belooft dat het jaar voor het Shemittah - het zesde jaar - er voldoende voedsel zal groeien voor drie hele jaren - het zesde jaar, het jaar van Shemittah, en het jaar daarop volgend, wanneer de dingen niet zullen groeien, omdat er tijdens Shemittah niet wordt geplant.

Ook leren we leren in deze parasja dat het verboden is om rente aan een Jood in rekening brengen. Dat betekent dat wanneer we iemand geld lenen, kunnen we niet een beetje extra vragen als dank voor het lenen van het geld. In plaats daarvan moeten alle leningen vrij zijn - de lener hoeft alleen het geleende bedrag terug te betalen.

Bron: Behar Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.