BSD

Parasja Beha'alotcha in een notendop

Numeri 8:1-12:16

kandelaar De parasja begint met de instructie voor Aaron om de Menorah (kandelaar) in de Mishkan (tabernakel) aan te steken. De Menorah had zeven takken gemaakt uit één brok massief goud volgens de vurige afbeelding, die God Mozes had getoond. Daarna lezen we hoe Mozes de Levieten opdraagt, om hun dienst te doen in de Mishkan. Iedere man uit de stam van Levi tussen de 20 en 50 jaar doen dienst in de Mishkan door de Kohanim (priesters) te helpen hun werk doen.

Enige achtergrond informatie over het volgende incident: Wat we hier lezen vond plaats in het eerste jaar van de Joden in de woestijn, nadat zij uit Egypte waren gekomen. Dus toen het einde van het eerste jaar naderde, moesten zij zich voorbereiden op hun eerste Pesach. Het belangrijkste onderdeel van de viering van Pesach is het brengen van een offer in de Mishkan - het Pesach offer (de Korban Pesach genoemd). Dus beveelt God in deze parasja de Joden zich voor te bereiden en het offer te brengen. Maar sommige van de mensen zijn onrein (tameh), omdat ze in contact zijn gekomen met een dood lichaam waardoor zij het offer niet kunnen brengen.

Nu, in plaats van te denken, "Oh, jammer, we zullen moeten wachten tot volgend jaar," zijn deze mensen echt van streek. Dus gaan ze naar Mozes en zeggen: "Waarom zouden we deze mitzvah (gebod) moeten missen? We willen ook de Korban Pesach offeren!" Mozes gaat hun vraag voorleggen aan God, om te weten wat ze moeten doen. En zie, God vertelt hen dat ze een tweede kans krijgen. Precies een maand na het Pascha zal er een Pesach sjeni - een Tweede Pesach zijn, waar iedereen die niet in staat was om de Korban Pesach op het juiste moment te brengen, nog een kans heeft om het te brengen. Dit is een zeer belangrijk verhaal, want het leert ons dat het nooit te laat is om een ​​goede daad te doen en dat we altijd een tweede kans krijgen.

Vervolgens lezen we iets over hoe de Joden rustten en zich legerden in de woestijn. Er was een "Wolk van Glorie" boven de Mishkan, dat de aanwezigheid van God vertegenwoordigde. Telkens als de wolk zich boven de Mishkan bevond, sloegen de Joden op die plaats hun kamp op. Als de wolk zich ophief, begonnen ze reizen, totdat zij weer naar beneden kwam op de Mishkan, dan stopten zij. God vertelde Mozes ook twee zilveren trompetten te maken. Verschillende tonen werden geblazen voor verschillende gelegenheden: wanneer Mozes met de leiders van de stammen wilde praten, wanneer het het tijd was om op te breken, wanneer Mozes het hele volk wilde verzamelen, wanneer de Joden ten strijde zouden trekken, wanneer er offers gebracht moesten worden op speciale feestdagen.

Elke nacht kwam manna naar beneden in de legerplaats, ​​en elke ochtend verzamelden de mensen dit en aten het. Maar nu, na een jaar, klaagden de mensen dat ze ziek van het eten van het manna waren en vlees wilden. God belooft hen vlees en de volgende dag strijken grote zwermen kwartels neer op het legerkamp, en hebben de Joden meer dan genoeg vlees te eten.

God vertelt Mozes zeventig mensen aan te wijzen om hem te helpen bij zijn werk; hij doet dit en deze zeventig mensen krijgen een deel van Mozes' geest.

Miriam zegt iets slechts over Mozes en ze wordt getroffen door de ziekte tsara'at - een soort melaatsheid. Ze moet zeven dagen buiten de legerplaats verblijven, en de Joden reizen gedurende deze zeven dagen niet verder.

Bron: Behaalotecha Roundup

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.