BSD

Bechoekotaj Notendop

Leviticus 26:3 - 27:34

bechoekotaj

In de parasja Bechoekotaj, lezen we over de beloften die God aan ons geeft als we de Tora houden en de geboden doen:

  1. De regen zal komen wanneer we die nodig hebben om de gewassen te telen.
  2. Er zal genoeg voedsel zijn en iedereen zal eten totdat ze tevreden zijn.
  3. Wij zullen vrede en veiligheid in het land hebben.
  4. Noch wilde dieren noch legers zullen door het land trekken.
  5. We zullen succesvol zijn in onze strijd en de legers overwinnen die veel groter zijn dan de onze.
  6. En God zal bij ons zijn.

Maar daarna vertelt de Tora ons dat, wanneer de mensen zich niet houden aan de geboden, en hun overeenkomst met God vergeten, er dan veel ongelukkige dingen zullen gebeuren. Maar zelfs als God boos op de Joden is en hen straft, Hij zal hen nooit vergeten of verlaten.

Het laatste wat we leren in de parasja is hoe we de waarde van de verschillende soorten geschenken, die de mensen aan God beloven, moeten berekenen.

Bron: Bechukotai Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.