BSD

Parasja Achare Mot in een notendop

Leviticus 16:1 - 18:30

achare mot

Nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren (zie parasja Shemini), waarschuwt God iedereen niet binnen te gaan in de speciale kamer van de Tabernakel dat het Heilige der Heiligen wordt genoemd. Alleen Aaron zelf mag hier één keer per jaar, op Jom Kippoer, de heiligste dag van het jaar, binnengaan. Op Jom Kippoer worden ook twee geiten genomen en daarover wordt het lot geworpen. Eén geit wordt geofferd aan God en de tweede, "azazel", wordt naar de woestijn gezonden om te boeten voor de zonden van de Joden.

Andere belangrijke waarschuwingen in deze parasja zijn: Het is verboden om een korban (offer) te brengen, anders dan in de Heilige Tempel. Het is verboden op geen enkele manier om bloed te eten (dit is de reden waarom alle koosjer vlees wordt gezouten - om het bloed weg te nemen, en waarom voor het gebruik de eieren op bloed worden gecontroleerd); en verder een bespreking over degenen die het verboden is om te trouwen.

Bron: Acharei Mot Roundup

Kedosjiem in een notendop

Leviticus 19:1 - 20:27

Kedoshim betekent "heilig" en de parasja Kedoshim begint ermee dat God ons vertelt: "Je moet heilig zijn, want Ik, je God, ben heilig." Maar hoe kunnen we heilig zijn? Door het doen van de mitswot die God ons geboden heeft. De rest van de parasja Kedoshim geeft ons veel verschillende mitswot waardoor we heilig kunnen zijn. Enkele mitswot in deze parasja zijn:

 1. Lieg niet.
 2. Steel niet.
 3. Zweer niet valselijk.
 4. Houd het loon van uw werknemer niet in - als iemand voor u werkt, betaal hem meteen.
 5. Heb geen wrok.
 6. Neem geen wraak.
 7. Roddel niet over anderen.
 8. Houd de Sabbat.
 9. Sta op wanneer een achtenswaardig iemand binnenkomt.
 10. Geef liefdadigheid aan de armen.
 11. Heb respect voor ouderen.
 12. Wanneer iemand de oogst van zijn akker haalt, moet hij een hoek voor arme mensen overlaten.
 13. Een erg belangrijk gebod: "Heb je naaste lief als jezelf."

Bron: Kedoshim Roundup

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.