BSD

De profetenlezing voor parasja Wajisjlach

Obadja 1:1-21

bereishit

De profetenlezing van deze week spreekt over de straf van Edom, de afstammelingen van Ezau, wiens strijd met Jacob wordt opgetekend in de Tora lezing van deze week.

De profeet Obadja, zelf een Edomiet die zich tot het jodendom bekeerde, beschrijft de straf die bestemd is voor het volk van Edom. De Edomieten zijn Judea niet te hulp gekomen toen ze werd vernietigd door de Babyloniërs, en deden zelfs mee aan het bloedbad. Vele jaren later vernietigden de Edomieten (het Romeinse Rijk) de Tweede Tempel en vermoordden zij genadeloos hun Joodse neven en maakten hen tot slaaf.

Hoewel het Romeinse Rijk één van de machtigste was die ooit de aarde bewoonde, waarschuwt de profeet: "Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u een nest tussen de sterren, ook vandaar zal Ik u neerhalen, spreekt Hashem(vers 4)......Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn en het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau! Ja Hashem heeft gesproken!" (vers 18)

Na een beschrijving van de verdeling van de gronden van Ezau onder de terugkerende Judese ballingen, eindigt de profetenlezing met de bekende zin: "Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van Hashem zijn." (vers 21)

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.