BSD

De profetenlezing voor parasja Wajikra

Jesaja 43:21-44:23

bereishit

De Haftora van deze week begint met een berisping voor de Israƫlieten voor het opgeven van de offerdienst in de Tempel. Offers zijn ook het dominante thema van de Tora lezing van deze week.

Jesaja bestraft de Israƫlieten voor het feit dat zij zich afwenden van God en afzien van het offeren, terwijl zij zich wenden tot afgoderij. God spoort het volk aan om terug te keren tot Hem, met de belofte hun overtredingen te vergeven, zoals zijn gewoonte is.

De profeet noemt vervolgens de nutteloosheid van het dienen van afgoden die gemaakt kunnen worden door ambachtslieden, maar "niet zien, noch horen, noch iets weten..." De Haftora wordt afgesloten met de aanmaning van God Hem altijd te herinneren en naar Hem terug te keren.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.