BSD

De profetenlezing voor parasja Wajera

2 Koningen 4:1-37

bereishit

In de Tora lezing van deze week belooft God een kind aan Abraham en Sarah, ondanks de gevorderde leeftijd van Sara. De profetenlezing van deze week beschrijft een soortgelijk incident dat vele jaren later plaatsvond - de profeet Elisa verzekerde een oudere kinderloze vrouw dat ze een kind zou dragen.

De lezing bespreekt twee wonderen verricht door de profeet Elisa. Het eerste wonder betrof een weduwe die zwaar in de schulden zat, en haar schuldeisers dreigden om haar twee zonen als slaven te nemen om de schuld te voldoen. Toen de profeet haar vroeg wat ze in haar huis had, antwoordde de weduwe dat ze niets anders dan een flesje olie had. Elisa vertelde haar zoveel mogelijk lege vaten, potten en kruiken te verzamelen - en ze ook te lenen van buren en vrienden. Ze moet dan olie uit haar flesje gieten in al deze voorwerpen. Ze deed zoals bevolen was, en op miraculeuze wijze bleef de olie stromen tot de laatste lege kruik was gevuld. De vrouw verkocht de olie met een mooie winst, en had genoeg geld om haar schulden af ​​te lossen en comfortabel te leven.

Het tweede wonder: Elisa kwam vaak langs de stad Shunam, waar hij zou eten en rusten in het huis van een zeker gastvrij echtpaar. Dit echtpaar maakte zelfs een speciale uitbouw aan hun huis, een logeerkamer bestemd voor gebruik door Elisa. Toen de profeet hoorde dat het paar kinderloos was, zegende hij de vrouw dat zij een kind zou krijgen precies na een jaar. En inderdaad, een jaar later werd een zoon geboren aan het paar op leeftijd.

Een paar jaar later, klaagde de zoon over hoofdpijn en overleed kort daarna. De Shunamitische vrouw legde het levenloze lichaam op het bed in de aparte kamer van Elisa, en snel riep zij de profeet. Elisa haastte zich naar het huis van de vrouw en wonder boven wonder bracht hij de jongen weer tot leven.

Bron: Haftorah-in-a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.