BSD

De profetenlezing voor parasja Wajechi

1 Koningen 2:1-12

bereishit

In de profetenlezing van deze week, geeft Koning David op zijn sterfbed een boodschap aan zijn zoon en opvolger, Salomo, in navolging van de parasja van deze week, die uitvoerig Jacob's afscheidswoorden en instructies aan zijn zonen bespreekt.

Koning David moedigt Salomo aan sterk en standvastig in zijn geloof in God te blijven. Dit zal zijn succes in al zijn inspanningen, evenals de voortzetting van de Davidische dynastie verzekeren. David geeft verder aan zijn zoon wat tactische aanwijzingen met betrekking tot de verschillende mensen die tijdens zijn bewind straf of beloning voor hun daden verdienden.

De profetenlezing eindigt met David's dood en zijn begrafenis in de stad van David. Koning Solomon neemt de plaats van zijn vader in en zijn soevereiniteit wordt stevig gevestigd.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.