BSD

De profetenlezing voor parasja Waetchanan

Jesaja 40:1–26

bereishit

Deze week is de profetenlezing de eerste van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

Dit gedeelte van Jesaja begint met God's aansporing tot de profeten: "Troost, troost Mijn volk, ...... spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat haar zonden vergeven zijn."

Jesaja's profetie beschrijft een aantal van de wonderbaarlijke gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen met het begin van de messiaanse tijd, zoals de terugkeer van de ballingen van Jeruzalem, de openbaring van God's heerlijkheid, en de beloningen en straffen die dan worden uitgedeeld.

De profeet gaat dan verder met het troosten van het volk, het beschrijven van God's macht, en bevestigt nogmaals Zijn zorg voor Zijn volk.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.