BSD

De profetenlezing voor parasja Tsav

Jeremia 7:21-28; 9:22-23

bereishit

De Haftorah van deze week gaat over het onderwerp offers, het belangrijkste onderwerp van de parasja van deze week.

God vertelt de profeet Jeremia het Joodse volk te bestraffen, zeggende dat het niet de offers waren die voor Hem zijn belangrijkste intentie waren, toen hun voorouders uit Egypte werden geleid, maar veeleer opdat zij de geboden zouden houden.

Maar ondanks het feit dat God herhaaldelijk profeten naar het volk zond om te waarschuwen, "Gehoorzaamden zij niet noch neigden zij hun oor, maar wandelden, volgens [hun] eigen raadslagen en volgens het inzicht van hun boos hart, en zij gingen achteruit en niet voorwaarts." Verder vertelde God aan Jeremia dat het volk niet zal luisteren naar de woorden die hij nu tot hen zal spreken.

De Haftorah eindigt met Gods vermaning: "Laat de wijze man niet opscheppen over zijn wijsheid, noch de sterke man over zijn kracht, noch de rijke man over zijn rijkdom, maar laat hem hierover opscheppen, dat hij Mij kent en begrijpt, want ik ben God die vriendelijkheid, recht en gerechtigheid op aarde beoefent; want in die dingen schep Ik behagen, zegt God"

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.