BSD

De profetenlezing voor parasja Toldot

Malachi 1:1-2:7

bereishit

De profetenlezing van deze week opent met de vermelding van de enorme liefde die God heeft voor de kinderen van Jakob, en de vergelding waarmee Hij de kinderen van Ezau zal bezoeken, die hun neven vervolgen. Dit volgt op het thema van de Tora lezing van deze week, waarvan de twee hoofdrolspelers Jakob en Ezau zijn.

De profeet Maleachi bestraft vervolgens de kohaniem (priesters) die zieke en uitgeteerde dieren offeren op Gods altaar: "Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind of terwille zijn? - 1:9- ......Was er maar iemand onder u die de deuren zou sluiten [van de tempel], dan zou u niet zonder reden mijn altaar aansteken!" - 1:10.

De profetenlezing eindigt met een ernstige waarschuwing aan de kohaniem om terug te keren naar het oorspronkelijke verbond dat God met hun voorvader, Aaron, de Hogepriester had gemaakt. "Betrouwbaar onderwijs was in zijn mond, en onrecht werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met Mij, en hij bekeerde velen van hun ongerechtigheid." - 2:6.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.