BSD

De profetenlezing voor parasja Tetsawee

Ezekiel 43:10-27

bereishit

In de Haftara van deze week, beschrijft de profeet Ezechiël het visioen over het altaar, dat gebouwd zal worden voor de derde Heilige Tempel en de inwijdingsceremonie - hetgeen parallel loopt met het Tora gedeelte van deze week dat de inwijding van het altaar van de Tabernakel bespreekt.

Kort na de verwoesting van de eerste tempel, kreeg Ezechiël een visioen over de derde Heilige Tempel die door de Messias gebouwd zal worden. God vertelt Ezechiël dit visioen aan het Joodse volk door te geven, en hopelijk zal voor dit hen aanleiding zijn zich te schamen voor de dingen die ze deden en die de oorzaak waren van de verwoesting van de Tempel. "Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan, ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen......" Ezechiël 43:11.

Ezechiël gaat dan verder met het in detail beschrijven van het altaar van de derde Tempel en ook beschrijft hij de zevendaagse inwijdingsceremonie en de offers die op elke dag van die speciale week zullen worden gebracht.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.