BSD

De profetenlezing voor parasja Teroema

1 Koningen 5:12-6:13

bereishit

De Haftarah van deze week beschrijft de bouw van de Heilige Tempel onder leiding van koning Salomo, in navolging van de Tora lezing van deze week die de bouw van de Tabernakel in de woestijn bespreekt.

De Haftarah bespreekt de mankracht - zowel de Joodse als de niet-Joodse - die Salomo had aangeworven voor de bouw van de Heilige Tempel. Ook worden het uithakken, het kloven en het transport van de stenen, het leggen van de fundamenten, evenals de afmetingen van de Heilige Tempel, de onderdelen en de materialen, besproken.

De Haftarah eindigt met het woord van God tot koning Salomo: "Dit huis, dat jij bouwt, als je wandelt in mijn inzettingen, en mijn verordeningen uitvoert, en al mijn geboden onderhoudt, en dienovereenkomstig daarmee wandelt; dan zal Ik mijn woord, dat Ik sprak tot je vader David gestand doen. En ik zal wonen onder de kinderen van Israël, en Ik zal mijn volk Israël niet in de steek laten." 1 Koningen 6:12 en 13.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.