BSD

De profetenlezing voor parasja Sjemini

II Samuel 6:1-19

bereishit

De haftora van deze week vermeldt hoe Uzza gedood werd toen hij oneerbiedig de Ark van het Verbond aanraakte; dit doet denken aan de dood van Nadab en Abihu beschreven in de Tora lezing van deze week.

Sinds de vernietiging van de Tabernakel in Silo was de Heilige Ark vele jaren opgeslagen in het huis van Avinadav. De onlangs gekroonde koning David besloot om de Ark te verplaatsen naar de nieuwe hoofdstad, Jeruzalem. Hij had de Ark geplaatst op een kar en het werd vervoerd onder zang en dans. Toen de stoet Goren Nachon bereikte, maakten de runderen een misstap en Uzza, de zoon van Avinadav, greep de Ark vast om te voorkomen dat die viel en hij werd meteen gedood. 1) David was er kapot van, en hij plaatste de Ark tijdelijk in het huis van Oved-Edom, de Edomiet, waar de Ark voor drie maanden bleef.

"Koning David werd de boodschap gebracht: Hashem heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft, gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David." vers 12.

De Ark werd, met veel zang en dans, naar de stad van David gebracht. David zegende de verzamelde Israƫlieten en deelde aan hen geschenken uit.

Voetnoten

1) Uzza vergat dat de Ark "de dragers droeg." Wanneer de Levieten de Ark wilden "dragen", dan zouden ze in de lucht worden getild en werden ze letterlijk door de Ark gedragen. Als het de dragers draagt, dan kan het zeker zichzelf dragen!

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.