BSD

De profetenlezing voor parasja Sjelach Lecha

Joshua 2:1-24

bereishit

Deze week vertelt de haftorah het verhaal van de verspieders die Jozua heeft uitgezonden om de stad Jericho te verkennen, voorafgaand aan de inval van de Israƫlieten in het Heilige Land. Er is een punt van overeenkomst met de parasja van deze week, waarin de twaalf verspieders, die jaren eerder door Mozes waren uitgezonden om het heilige land te verkennen.

Jozua stuurde twee spionnen naar Jericho, waar ze in een herberg op de muren van de stad verbleven, die door een vrouw genaamd Rachab werd beheerd. Hun aanwezigheid werd snel ontdekt door de koning, die naar Rachab een bode stuurde en haar vroeg om de mannen uit te leveren. Rachab antwoordde dat haar gasten de stad al hadden verlieten - terwijl ze hen feitelijk op haar dak had verborgen.

En zij zei tot de mannen: "Ik weet dat G-d u het land gegeven heeft, en angst voor u is op ons gevallen. Want wij hebben gehoord hoe G-d de Rode zee drooglegde, en wat u gedaan hebt met de twee koningen van de Amorieten, aan de andere kant van de Jordaan, Sihon en Og, die u volledig vernietigde."

Op verzoek van Rachab verzekerden de twee spionnen haar dat zij en haar familie geen kwaad zou worden gedaan tijdens de verovering van Jericho - op voorwaarde dat zij een scharlaken koord uit haar raam zou hangen. Dit zou het symbool zijn dat dit huis een veilige haven is. Rachab hielp de mannen door een touw, dat zij uit het raam liet zakken, te ontsnappen, en vertelde hen hoe ze zich zouden kunnen verbergen voor mogelijke vervolgers. De spionnen zijn veilig ontsnapt en teruggekeerd om aan Jozua verslag uit te brengen.

Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.