BSD

De profetenlezing voor parasja Noach

Jesaja 54:1-10

bereishit

Het verlaten Jeruzalem wordt vergeleken met een onvruchtbare vrouw zonder kinderen. God beveelt haar zich te verheugen, want de tijd zal spoedig komen dat de Joodse natie zal terugkeren en zich vermenigvuldigen, en Israël zal eenmaal de verwoeste steden opnieuw bevolken. De profeet verzekert het Joodse volk dat God hen niet heeft verlaten. Hoewel Hij tijdelijk Zijn gelaat voor hen heeft verborgen. Hij zal ze met grote genade vergaderen uit de ballingschap. De profetenlezing vergelijkt de uiteindelijke verlossing met het verbond dat God met Noach sloot in de Tora-lezing van deze week. Net zoals God beloofde om nooit meer een overstroming te brengen over de hele aarde, zo zal hij nooit meer boos zijn op het Joodse volk.

"Want de bergen kunnen bewegen en de heuvels kunnen instorten, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, noch zal het verbond van Mijn vrede instorten."

Bron: Haftorah-in-a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.