BSD

De profetenlezing voor parasja Nitzaviem

Jesaja 61:10-63:9

bereishit

Deze week is de profetenlezing de laatste aflevering van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

De profeet begint met een opmerking, waarin de grote vreugde doorklinkt, die we ervaren bij de uiteindelijke Verlossing en die te vergelijken valt met de vreugde van een pas getrouwd echtpaar.

Jesaja verklaart vervolgens zijn weigering om passief te wachten op de Verlossing: "Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans..." Hij smeekt de stenen van Jeruzalem dag en nacht niet te zwijgen, tot God Jeruzalem herstelt in heerlijkheid.

De lezing verhaalt dan van Gods eed om Sion uiteindelijk te verlossen, en de Joden God zullen loven in Jeruzalem. De haftorah bevat ook een beschrijving van de straf die God over Edom en de vijanden van Israƫl zal brengen.

Jesaja eindigt met de beroemde uitspraak: "In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost...."

Als een liefhebbende vader die de pijn van zijn kind deelt, deelt God de pijn van Zijn volk, en verwacht samen met hen de verlossing.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.