BSD

De profetenlezing voor parasja Naso

Richteren 13:2-25

bereishit

De haftorah van deze week beschrijft de geboorte van Samson, zijn hele leven een nazireeër. Een bijzondere haftorah, die alle wetten van de nazireeër bespreekt.

Manoach en zijn vrouw, leden van de stam van Dan, waren kinderloos. Op een dag verscheen een engel aan de vrouw van Manoach en vertelde haar dat ze een kind zou krijgen. Dit kind, zo vertelde de engel, zou zijn hele leven een nazireeër zijn. Daarnaast heeft de engel haar opgedragen zich te onthouden van alle voedingsmiddelen die verboden zijn voor een nazireeër - zoals wijn of ritueel onzuivere voedingsmiddelen - vanaf het moment dat ze zwanger zou zijn.

De engel vertelde de vrouw verder dat haar zoon het Joodse volk zal redden van de Filistijnse onderdrukking die ze op dat moment doorstonden.

De aanstaande moeder vertelde haar man het goede nieuws. Hij vroeg G-d om zijn boodschapper nog eens te sturen - zij waren zich niet bewust dat de boodschapper een engel was.

G-d stuurde de engel opnieuw, en hij herhaalde zijn instructies. Manoach en zijn vrouw nodigen de engel uit om aan een ​​speciale maaltijd deel te nemen die ze zouden bereiden, maar hij weigerde. In plaats daarvan moedigde hij Manoach aan om de geit te offeren die hij voor de maaltijd wilde slachten als een offer voor G-d. En de engel steeg op naar de hemel in de vlam die het offer verslond.

De haftorah eindigt met de geboorte van Samson: "En de jongen werd groot en G-d zegende hem.

Bron: Haftorah in a Nutshel

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.