BSD

De profetenlezing voor parasja Mikeets

1 Koningen 3:15-4:1

bereishit

De profetenlezing van deze week opent met de woorden: "Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom", in navolging van de parasja van deze week die opent met de dromen van Farao.

Hoewel niet opgenomen in de profetenlezing, in deze droom, verleende God aan koning Salomo zijn legendarische wijsheid. De lezing betreft een beroemde episode, die heel Israël bewust maakte van het scherpe intellect van hun nieuwe monarch.

Twee hoeren benaderen koning Salomo om hun geschil te beslissen. Ze woonden samen in hetzelfde huis, en ieder had een kind gekregen zij het drie dagen na elkaar. Op een nacht, was één van de baby's per ongeluk doodgedrukt door haar moeder, en de ene vrouw beschuldigde de andere ervan de baby's verwisseld te hebben met het oog op de nog levende baby. Elke vrouw beweerde dat het levende kind van haar was en het overleden kind van de ander.

Koning Salomo vraagt ​​dan om een zwaard te brengen en beveelt dat het kind in twee helften word gesneden voor elke vrouw een helft.

Op dit punt, spoort de moeder van het levende kind de koning aan om het kind aan de andere vrouw te geven, zodat het kan blijven leven, terwijl de andere vrouw zegt: "Laat het noch van mij noch van jou zijn, verdeel het!" De koning oordeelde: "Geef haar het levende kind, en dood het in geen geval: zij is zijn moeder."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.