BSD

De profetenlezing voor parasja Metzora

2 Koningen 7:3-20

bereishit

De haftorah van deze week is het verhaal van vier mannen die melaats zijn, een huidziekte door zonden veroorzaakt - en één van de belangrijkste thema's van de parasja van deze week.

De achtergrond van de haftorah: Koning Benhadad van Syrië belegerde Samaria (het noordelijke koninkrijk van Israël). Dit resulteerde in een catastrofale hongersnood en dat bij velen tot kannibalisme leidde. Koning Jehoram van Israël wilde de profeet Elisa ter dood brengen, overwegende dat zijn gebeden de gehele tragedie hadden kunnen voorkomen. Elisa verzekerde de koning: "Zo heeft G-d gezegd: 'Morgen om deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel'". Eén van de ambtenaren van de koning, die daarbij aanwezig was, zei spottend:" Zie, al maakt G-d sluizen in de hemel - hoe zou dit kunnen gebeuren?" Elisa antwoordde: "Zie, u zult het met uw eigen ogen zien, maar er niet van eten."

Nu waren er vier mannen die aan melaatsheid leden, en in quarantaine buiten de stad woonden. Ook zij waren hongerig en slachtoffers van de hongersnood. Zij besloten het vijandelijk kamp te benaderen om naar eten te bedelen. Ze vonden echter het legerkamp verlaten. Want G-d had het Syrische leger namelijk het geluid laten horen van strijdwagens, het geluid van paarden en het geluid van een groot leger. En zij zeiden tot elkaar: "Zie, de koning Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren gehuurd om ons aan te vallen." Het hele vijandige leger vluchtte, met achterlating van hun tenten, paarden, ezels en alle voorzieningen.

De vier mannen gingen naar de stad en meldden hun bevindingen aan de poortwachters die op hun beurt koning Jehoram in kennis stelden. Hoewel men aanvankelijk denkt dat dit een hinderlaag was, stuurde de koning boodschappers die het wonder bevestigden. Toen ging het volk de stad uit en plunderden het vijandelijke kamp, ​​waardoor de hongersnood werd beeindigd en de profetie van Elisa werd vervuld.

En wat gebeurde er met de ambtenaar? De koning had hem aangesteld over de poorten van de stad, maar het volk vertrapte hem in de poort zodat hij stierf - nadat hij de vervulling van de woorden van de profeet had gezien.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.