BSD

De profetenlezing voor parasja Kie Teetsee

Jesaja 54:1-10

bereishit

Deze week is de profetenlezing de vijfde van een serie van zeven "lezingen van Troost." Deze zeven lezingen beginnen op de Sjabbat volgende op Tisha B'Av en gaan door tot Rosh Hashana.

Jeruzalem wordt vergeleken met een onvruchtbare vrouw zonder kinderen. God zegt haar te verheugen, want de tijd zal spoedig komen dat het Joodse volk zal terug keren en zich vermenigvuldigen en Israƫls eens verwoeste steden opnieuw bevolken. De profeet verzekert het Joodse volk dat God hen niet verlaten heeft.

Hoewel Hij voor een klein ogenblik het volk verlaten heeft, zal Hij hen met grote genade vergaderen uit hun ballingschap. De haftorah vergelijkt de uiteindelijke verlossing met het verbond dat God met Noach maakte. Net zoals God beloofde om nooit meer een vloed over de gehele aarde te laten komen, zo zal Hij ook nooit meer boos zijn op het Joodse volk.

"Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.