BSD

De profetenlezing voor parasja Jitro

Jesaja 6:1-13

bereishit

De profetenlezing van deze week bespreekt Jesaja's visioen van de Hemelse Wagen (de Merkava), een openbaring die door alle Israëlieten werd ervaren bij de berg Sinaï toen God de Tien Geboden gaf - een gebeurtenis die in Tora lezing van deze week wordt verteld.

Jesaja ziet God, zittend op een troon, omringd door engelen. Jesaja beschrijft levendig de engelen en hun gedrag (in termen van ons mensen). Tijdens de duur van dit visioen, meldt Jesaja zich vrijwillig om afgezant van God te zijn, om zijn boodschap aan de Israëlieten over te brengen. Hij ontvangt onmiddellijk een deprimerende voorspelling met betrekking tot de verbanning van het volk en het lijden als straf voor hun vele zonden en het land van Israël zal leeg en woest achtergelaten worden.

Hoewel uit een "stronk" van het Joodse volk zal uiteindelijk een nieuw volk groeien.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.