BSD

De profetenlezing voor parasja Emor

Ezekiel 44:15-31

bereishit

De haftorah van deze week bespreekt verschillende wetten die betrekking hebben op de kohanim, de priesters. Een onderwerp dat ook in het eerste gedeelte van de parasja van deze week wordt besproken.

Ezechiël profeteert over de dienst van de kohanim in de derde heilige tempel die na de laatste verlossing herbouwd zal worden.

De profeet beschrijft hun priesterlijke kleding, hun persoonlijke zorg, wie zij wel en niet mogen trouwen, en hun speciale reinigingswetten waardoor ze niet in contact komen met een lijk, tenzij het voor een naaste familie is. Ook bespreekt hij hun roeping als leraren en spirituele leiders.

De profeet geeft het woord van G-d door: "Jij zult hen geen bezit in Israël geven, Ik ben hun bezit." De priesters ontvangen geen deel in het land van Israël, in plaats daarvan nemen zij deel in zowel de offeranden als de verschillende tienden.

Bron: Haftorah in a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.