BSD

De profetenlezing voor parasja Choekat

Richteren 11:1-33

bereishit

De profetenlezing van deze week beschrijft hoe de Israëlieten door het volk Ammon werden aangevallen. De Israëlieten verzochten Jefta om hen aan te voeren in de strijd tegen deze militaire bedreiging. Jefta stuurde eerst een bericht naar Ammon, met zijn vreedzame bedoelingen. In zijn bericht memoreerde hij ook de verovering door de Israëlieten van de landen van Sichon en Og. Overwinningen die gerelateerd zijn aan de parasja van deze week.

Jefta, de Gileadiet, was de zoon van een hoer. Hij werd door zijn half broers en zusters weggestuurd, en hij vestigde zich in het land Tob waar hij een groot strijder werd. Toen het volk Ammon de Israëlieten aanviel, werd Jefta opgeroepen om de Israëlieten in de strijd aan te voeren. Jefta ging akkoord, op één voorwaarde: "Als je mij terug haalt om met de Ammonieten vechten, en G-d levert ze aan mij over, dan zal ik jullie leider worden." De Israëlieten accepteerden zijn voorwaarden.

Jefta probeerde een vreedzame oplossing voor het conflict te vinden door boodschappers naar de koning van Ammon te sturen om die te bepraten. Maar hij bleef onbuigzaam. Jefta leidde zijn landgenoten succesvol in de strijd en zij trokken op en elimineerden de bedreiging van de Amonnieten.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.