BSD

De profetenlezing voor parasja Bo

Jeremia 46:13–28

bereishit

In de Tora van deze week lezen we over de verwoesting van de Egyptische natie door de laatste drie van de tien plagen. In de profetenlezing lezen we over de straf die God, eeuwen later over Egypte deed komen, door de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel.

God onthult Egypte's lot aan Jeremia: "Verkondig in Egypte en laat het in Migdol gehoord worden, en laat het in Nof en in Tachpanhes worden gehoord. Zeg:'Stel u op en maak u gereed, want het zwaard heeft verslonden wat rondom u is.'" vers 14. Daarna beschrijft de profeet de hulpeloosheid van Egypte en de vernietiging die het zal ondergaan door de handen van de Babyloniërs.

De profetenlezing eindigt met God's verzekering aan het Joodse volk niet te vrezen, want hoewel ook zij zullen worden gestraft en verbannen, zullen zij uiteindelijk worden verlost: U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, wees niet ontsteld, Israël! Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand zal hem schrik aanjagen. Vrees dan niet, mijn knecht Jakob, zegt Hashem, want Ik ben met u, want Ik zal een einde maken aan al de heidenen, waarheen Ik u verdreven heb." vers 27 en 28a.

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.