BSD

De profetenlezing voor parasja Bamidbar

Hosea 1:10-2:18

bereishit

In de haftorah van deze week staat: "Toch zal het aantal Israƫlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden." Een geschikte lezing voor de eerste parasja uit het Boek der Getallen (Numeri).

Hosea profeteert eerst over de uiteindelijke hereniging van de huizen van Juda en Israƫl. Tijdens de Messiaanse tijd zullen deze twee eeuwige antagonisten vrede maken en een enkele leider benoemen.

Hosea bestraft dan het Joodse volk voor hun ontrouw, door het verlaten van hun "man", G-d, om zich vervolgens te verbinden met heidense goden. Hij beschrijft de straffen die zij zullen lijden als gevolg van deze ontrouw.

Uiteindelijk verzekert Hosea de Joden dat zij zich zullen bekeren, en dat G-d ze dan van harte zal accepteren. De haftorah eindigt met de ontroerende woorden: "Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid."

Bron: Haftorah in a Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.