BSD

De profetenlezing voor parasja Behar

Jeremiah 32:6-22

bereishit

De haftorah van deze week bespreekt de aankoop van een veld door Jeremiah, dat ook één van de thema's is van de parasja van deze week - de aankoop en aflossing van onroerend goed.

Jeremia was door koning Zedekia gevangen genomen omdat hij de vernietiging van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk had geprofeteerd. Daar heeft G-d zich aan zijn profeet geopenbaard en hem op de hoogte gebracht dat hij door zijn neef Hanamel zou worden benaderd met het aanbod om zijn voorouderlijke land te kopen. G-d instrueert Jeremiah om dit aanbod te accepteren.

En inderdaad kwam Hanamel met dit aanbod, en Jeremia nam het aan. Geld werd overgedragen en in het bijzijn van getuigen werd een aankoopbewijs geschreven. De profeet gaf dit bewijs aan zijn leerling Baruch, de zoon van Neriah, in bewaring en gaf hem de opdracht om het in een vat van aardewerk te bewaren waarin het voor vele jaren zal blijven.

Jeremia geeft dan de boodschap van G-d door, de symboliek die inherent is aan deze transactie: "Want zo zegt Hashem van de legermachten, de G-d van Israël: Er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land." vers 15.

Een boodschap van hoop zelfs op de vooravond van vernietiging en ballingschap. Ja, de Joden zouden verbannen worden, maar ze zouden uiteindelijk ook terugkeren naar hun land.

De haftorah eindigt met het gebed van de profeet en de verheerlijking van G-d.

Bron: Haftorah in a-Nutshell

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Haftarah is een reeks van selecties uit de boeken van de Profeten van de Hebreeuwse Bijbel (Tenach), die in het openbaar in de synagoge als onderdeel van de Joodse religieuze praktijk, wordt gelezen. De Haftarah lezing volgt de Tora lezing op elke sabbat en de joodse feesten en vastendagen. Meestal wordt de haftarah thematisch verbonden met de Tora lezing die eraan voorafgaat.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.