BSD

Zoeken zonder Vrees

Parasjat Pekoede, Exodus 38:21-40:38.

Bron: Breslev.co.il "Dit zijn de getelde voorwerpen voor de tabernakel...die werden geteld op bevel van Mozes ...." - Exodus 38:21

De portie van deze week vertelt, hoe na het voltooien van de bouw van de Tabernakel, Mozes een grondige inventarisatie maakte van al de materialen die gebruikt werden. Het doel van deze telling was tweeledig. Ten eerste, Mozes inventariseerde de middelen die voor het project waren geschonken - het goud, het zilver, de fijne stoffen en ga zo maar door. Toen onderzocht hij hoeveel van deze materialen werkelijk waren gebruikt.

Op een persoonlijk niveau, is ieder van ons aangewezen voor de missie, om een heiligdom voor God in deze wereld te bouwen. Ieder van ons brengt bepaalde middelen in voor de taak en elk van ons is verantwoordelijk voor de manier waarop we gebruik maken van wat we hebben gekregen. Met andere woorden, bij het maken van een huis voor God, is zelfkennis niet genoeg. Het moet worden gevolgd door een verantwoording.

Het is belangrijk om "een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf" te maken. Het doel van deze lijst is niet alleen bedoeld om de karaktergebreken te inventariseren die we willen veranderen dan wel verwijderen, maar ons ook bewust te doen worden van onze middelen. Een echte eerlijke zelf-evaluatie zal ook onze positieve kwaliteiten onthullen. Zoals iemand ooit zei, "Het is niet een immorele inventaris."

Men kan zeggen dat het verschil tussen een karaktergebrek en een deugd is, hoe het wordt gebruikt. Ieder van ons heeft unieke kenmerken gekregen. Wanneer die eigenschappen worden gekanaliseerd in de richting van de dienst van God, zijn ze positief. Wanneer echter de door onze God gegeven karaktertrekken in strijd zijn met het voor hen, door de Schepper beoogde doel, worden het schulden. Het doel van een boekhouding is dus, om te ontdekken, niet alleen wat we hebben gekregen, maar hoe we, wat we hebben gebruiken en of dat gebruik in overeenstemming is met Gods wil voor ons. Als onze inventaris omvangrijk is en door actie wordt gevolgd, dan hebben we onszelf gereed gemaakt de tegenwoordigheid van God te ontvangen.

Door Rabbi Ben A. Bron: Searching and Fearless

Om een handje te helpen bij een eventuele inventarisatie vindt u hier een lijst met goede en slechte karaktereigenschappen. Jadied.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.