BSD

Het Tegengif

Parasjat Wajakheel, Exodus 35:1-38:20.

Bron: Breslev.co.il Na het breken van de eerste set van de tafelen van de Tien Geboden, omdat Israël het gouden kalf had aanbeden, gaat Mozes opnieuw voor veertig dagen de berg Sinaï op, en bidt daar om vergeving voor zijn volk. Op Jom Kippoer werd zijn verzoek om gratie verleend, en keerde hij terug naar zijn volk.

De volgende dag was zijn eerste daad om "de gehele gemeente van Israël bijeen te roepen" en hij vertelde hen de dingen die "God ons gebood te doen." Zijn eerste les ging over de naleving van de Shabbat, met de afzonderlijke vermelding dat alle arbeid, op die heilige dag moest worden vermeden, en dat er geen vuur mocht worden gemaakt.

De hoeder van de integriteit van Israël is niet zijn theologie, maar de toewijding aan naleving van de mitzvoth.

Kon Mozes op dat ogenblik niet iets anders vinden om de Joden vertellen? Ze waren vervuld met berouw voor hun afgoderij. Ze hadden de basis van het jodendom, het geloof in God zelf, ontkent, en probeerden nu nederig naar Hem terug te keren. Het zou beter voor hen geweest zijn om een lezing over de theologie aan te horen, het uiteenzetten van de concepten van het ethisch monotheïsme, het benadrukken van de gemeenschap met de Schepper door aanbidding en meditatie. Dit zou de logische manier geweest zijn om de invloed van de Kalf-cultus teniet te doen, om zo een herhaling en terugval te voorkomen.

Hier vinden we het constante refrein van de Tora, het thema dat het jodendom doordringt, dat "niet uiteenzetten belangrijk is, maar daden." Het schild van het Jodendom tegen assimilatie, de hoeder van de integriteit van Israël, is niet de theologie, maar haar toewijding aan de eerbiediging van de mitzvoth, het uitvoeren van Gods wil, in het dagelijks leven. Het vermogen van Israël om alle soorten gouden kalveren te weerstaan ​​is belichaamd in de tefillin, de Shabbat en de spijswetten, waardoor de Tora een deel van het leven wordt net zoals het eten en het werken. Toewijding aan het Jodendom kan alleen worden ontwikkeld door middel van het Jodendom te leven. Door de geschiedenis heen hebben we gezien dat Joden die het Jodendom leefden, leefden; degenen, die de viering ervan verwaarloosden, ondanks ernstig beleden warme gevoelens van liefde voor zijn idealen, gingen uiteindelijk voor ons volk verloren.

Geschreven door Zalman Posner en vertaald uit het Engels door Jadied. Bron: The Antidote

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Jom Kippoer is de grote Verzoendag.

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Tefillin zijn gebedsriemen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.