BSD

Parasjat Tzav, Leviticus 6:1 - 8:36.

Waardering

Bron: Breslev.co.il Een sleutel in menselijke relaties is de mogelijkheid om dank te zeggen. We hebben ook de aanvullende bekwaamheid nodig: het dankjewel gracieus te accepteren. De eenvoudige stap van het waarderen van de inspanningen van een ander helpt harten te verenigen, en om de natuurlijke barrières te overwinnen, zoals onze zelfzucht, die de ene mens scheidt van de andere mens.

Hoewel het concept van danken belangrijk tussen de mensen is, staat het ook centraal in onze relatie met God. Bijna al ons reageren, richting God, door het volgen van het pad van de joodse leer, kan worden gezien als uitingen van waardering en dank, voor de grote genade die God ons elke dag schenkt - ondanks alle schijnbare problemen en de donkere plekken.

Eén van de methoden om onze dank uit te drukken aan God wordt beschreven in de Toralezing van deze week. Dit is het dankoffer (zie Leviticus 7:12), dat iemand elke weekdag in de tempel kon brengen. Het werd gebracht als uiting van dank aan God door één van de vier volgende specifieke soorten gevaar: een gevangene, die bevrijd werd; iemand die de zee was overgestoken; degene die de woestijn had doorkruist, en iemand die hersteld is van een ziekte. Tijdens het aanbieden van dit offer op het altaar in de tempel, zou de vreugdevolle Psalm 100 door de Levieten worden gezongen. Dit is nu een deel van synagogale ochtenddienst op weekdagen.

Tegelijk met het offer waren er een aantal ongezuurde broden en broden van zuurdesem. Het minimum aantal was drie ongezuurd en één gezuurd brood.

Een fascinerend aspect van de joodse leer is de manier waarop de wijzen vaak met elkaar, schijnbaar uiteenlopende ideeën, verbinden. De drie ongezuurde broden van het dankoffer, verwijzen naar de drie ongezuurde broden bij de Pesach Seder. De wijzen merken op dat op Pascha we bevrijd zijn uit de Egyptische gevangenschap. We gingen ook door de Rode Zee, en doorkruisten de woestijn. Dit zijn drie van de vier genoemde redenen voor het brengen van een dankoffer in de Tempel. Dus we hebben nog een andere goede reden om onze dank aan God te uiten - namelijk bij de viering van Pesach - Seder maaltijd.

Bron: Appreciation door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Sederavond De avond van het Joodse paasfeest, Pesach, waarin het verhaal van de uittocht van Egypte wordt verteld en de daarbij behorende ceremonie.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.