BSD

Parasjat Sjemeni, Leviticus 9:11-11:47

Aarden Vaten

Bron: Breslev.co.il De parasja van deze week bespreekt de complexe wetten van rituele onreinheid en zuiverheid, tum'ah en taharah.

De Tora vertelt ons dat "alle aarden vaten, waarin een onrein schepsel zal vallen... onrein zal zijn."

Er is een interessant onderscheid gemaakt in de Joodse wet tussen verschillende soorten gebruiksvoorwerpen. Als een bron van verontreiniging in de binnenruimte van een vat van aardewerk terechtkomt, ook al raakt het de wanden niet, is dat hele vat onrein. Echter, als het niet in het vat komt, maar wel de wanden buiten het vat raakt, dan blijft het hele vat rein.

Met alle andere gebruiksvoorwerpen, is het tegendeel het geval: een bron van onzuiverheid dat binnen dat vat terechtkomt maakt het vat niet onrein, terwijl het aanraken van enig deel van het vat het onrein maakt.

Waarom is dit?

De waarde van een gebruiksvoorwerp van hout of metaal wordt bepaald, niet alleen door zijn functie als houder. Het materiaal waarvan het gemaakt is heeft wezenlijke waarde. Aan de andere kant, een vat van aardewerk, waarvan de samenstelling niets meer dan louter aarde is, is alleen van waarde wanneer het als vat gebruikt wordt; dienovereenkomstig, wordt de status van rituele reinheid bepaald door wat er in het vat gebeurt. De buitenkant van het vat, op zichzelf, heeft geen wezenlijke waarde.

Er is een eenvoudige maar zeer mooie les uit deze complexe wetgeving te leren.

De Tora vertelt ons dat "God de mens geformeerd heeft uit het stof der aarde, en Hij blies in zijn neusgat een levende ziel." Wij mensen zijn aardewerken vaten! De "Ethiek van de Vaderen" vertelt ons: "Kijk niet naar het vat, maar naar de inhoud." Daarom moeten we bedenken dat onze waarde niet ligt in onze fysieke materiele buitenkant, maar in de inhoud. Dat wat voor het innerlijk en de ziel van belang is, definieert een mens, niet de oppervlakkige buitenkant.

Bron: Earthen-Vessels door Mordechai Wollenberg.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.