BSD

Geef God je Uitdagingen

uitdaging Kun je je nog herinneren dat je leraar tijdens de les een fout maakte, maar na correctie zei, "Ik wilde gewoon weten of je wel luisterde..." Onjuistheden zijn een manier om onze aandacht te vangen. Spelfouten, scheve foto's, wiskundige vergissingen - zij roepen allemaal "corrigeer mij."

Het is dit aspect van de menselijke conditie die God over en weer in de Tora gebruikt. Hij plaatst daarin schijnbare fouten en inconsistenties, in de hoop dat de lezer zal stoppen en na zal denken over de manier om de "fout" op te lossen.

Dit hulpmiddel wordt gebruikt in de discussie van de Tora met betrekking tot de telling van de Omer, waarin een voor de hand liggende wiskundige fout lijkt te zitten. Na de eerste dag van Pesach moeten we elke dag, in afwachting van Sjavoeot, tellen - toen we de Tora op de berg Sinaï ontvingen. "En je moet tellen van de dag na de rustdag ... zeven weken," begint het vers, en dan concludeert het volgende vers: "... tel vijftig dagen" (Leviticus 23: 15-16). Dit is verwarrend omdat zeven weken tot Sjavoeot negenenveertig dagen zijn en geen vijftig.

Dus zijn we gedwongen om ​​dieper in te gaan op het gebod van de Omertelling. De meest fundamentele reden dat we tellen is om de Joden die Egypte verlieten na te bootsen. Ze waren zo enthousiast over het vooruitzicht van het ontvangen van de Tora, dat ze de dagen aftelden. We proberen deze ervaring elk jaar her te beleven door middel van het tellen van de Omer.

Maar er is ook een diepere reden voor de telling. Het Hebreeuwse woord voor tellen is sefira. Met dezelfde letters kunnen we het woord sapir, een stralende saffier, spellen. Wat is het verband? Op elke dag in de aanloop naar het geven van de Tora, namen de Joden de tijd om zich te louteren, om hun karakters te doen schitteren. En wij doen elk jaar hetzelfde. Van Pesach tot Sjavoeot nemen we deel aan een proces van negenenveertig dagen om onszelf te verbeteren.

Iedereen die heeft geprobeerd om te werken aan een karakterfout geeft toe dat het zeer moeilijk is. De beroemde 19e-eeuwse geleerde Rabbi Yisroel Salanter merkte eens op, dat het gemakkelijker is om de hele Talmoed te leren dan een lelijke karaktertrek te veranderen. En zelfs als het er vandaag op lijkt dat er iets veranderd is, hoe kan ik weten dat ik morgen niet opnieuw wordt geconfronteerd met dezelfde oude demon?

God zelf erkent deze uitdaging. De Tora leert ons om negenenveertig dagen te tellen. Werk hard, daag jezelf uit verder te gaan dan je comfort zone, om die destructieve gedragingen uit te roeien. En dan, zegt God, zal Ik je een gift geven; het geschenk om je zelf-corrigerende inspanningen concreter en verreikend te maken. Dat is de vijftigste stap van dit proces. Je telt negenenveertig stappen - doe je deel, zegt God - en die zullen gelijk zijn aan het tellen van vijftig stappen. Ik zal de finishing touch voor je doen.

Het is zo belangrijk om God te vragen om ons te helpen bij het werken aan onze innerlijke uitdagingen. Hij wacht erop om ons te helpen en Hij is het meest geïnspireerd hen te helpen, die het slopende werk van zelfverbetering serieus nemen.

Door Rochel Holzkenner

Bron: Giving G-d Your Challenges

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Omertelling Is de verbale telling gepaard gaande met het opzeggen van een zegening van de 49 dagen tussen Pesach en Sjavoeot (Wekenfeest). De dagen worden plechtig geteld ter herdenking aan de Omer-ceremonie die werd gehouden in de Tempel van Jeruzalem. Tijdens de Omertelling gelden er allerlei beperkingen voor Joden, waaronder een verbod te trouwen, naar muziek te luisteren, zich te scheren, of grote nieuwe aankopen te doen. Omdat de 33e dag van de Omertelling (Lag BaOmer) een feestdag is, gelden verschillende geboden weer niet op die dag.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.