BSD

Parasjat Tazria.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand?

Bron: Breslev.co.il De parasja van deze week spreekt over verschillende fysieke gebreken en gesteldheden die iemand kunnen kwellen.

De Talmoed in het traktaat Negaim, die zich bezighoudt met dit soort gebreken en gesteldheden, merkt op dat "iemand allerlei gebreken ziet, behalve bij zichzelf."

Er wordt een verhaal verteld over een prominente arts, die bekend stond om zijn vrijgevigheid, maar ook gevoelig was om over zichzelf te pochen.

Op een dag was hij op reis, toen hij de plaatselijke rabbi zag wandelen. Hij stopte om de rabbijn een rit aan te bieden. Terwijl ze samen reisden, begon de dokter, zoals zijn gewoonte was, over zijn prestaties te spreken. "U weet, Rabbi, ik krijg veel patiënten die zich niet kunnen veroorloven mij te betalen, maar ik heb ze nooit weggestuurd. Ik behandel ze precies zo als mijn rijkere patiënten."

"Dat doe ik ook," antwoordde de rabbijn.

De dokter dacht dat de rabbijn waarschijnlijk verwees naar de spirituele raad die hij als rabbi aan zijn "patiënten" gaf. "Ook," vervolgde hij, "hebben een heleboel patiënten dure geneesmiddelen nodig. Als zij zich die niet kunnen veroorloven, geef ik ze gratis."

"Dat doe ik ook," antwoordde de rabbijn.

Misschien bedoelt hij dat hij soms de mensen materiële hulp geeft, dacht de dokter. "Soms hebben mensen post-operatieve zorg nodig. Ik geef hen dat op vrijwillige basis, ook al heb ik weinig tijd."

"Dat doe ik ook."

Zo ging dat nog een tijdje door. De dokter bleef uitbundige lof over zichzelf spreken, terwijl de rabbijn iedere keer antwoordde, "dat doe ik ook."

Uiteindelijk kon de dokter het niet meer verdragen en vroeg hij de rabbijn: "Rabbi, ik begrijp het niet u bent geen dokter, hoe kunt u al deze dingen dan doen?"

"Nee, alles wat ik bedoelde was dat ik het ook doe - ik praat ook alleen maar over mijn eigen goede kwaliteiten!"

De Baal Shem Tov, stichter van de chassidische beweging, leerde ons dat een ander als een spiegel fungeert - als wij fouten bij anderen zien, dan is dat omdat wij diezelfde fouten hebben. Dit is niet zo'n vreemd concept - het is gebruikelijk in psychologische termen te spreken dat iemand zijn eigen fouten "projecteert" op een ander. Het is onze plicht om te beseffen dat als we een fout in iemand anders zien, dat alleen maar is omdat we aan diezelfde fout in onszelf moeten werken. Zoals de Talmoed en het bovenstaande verhaal illustreert, hebben we de neiging onze eigen fouten niet te zien, echter wel bij de ander!

De hele wereld is een spiegel ontworpen om ons te laten zien hoe we aan onszelf en onze eigen tekortkomingen kunnen werken. Zodra we ons dit realiseren, en we begrijpen dat de fout, die we zien in een ander niets anders is dan de manier waarop de Goddelijke Voorzienigheid ons onze eigen tekortkomingen laat zien, wordt het een stuk gemakkelijker tolerant te zijn en begrip te tonen voor anderen.

Door Mordechai Wollenberg. Bron: Mirror Mirror On The Wall.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen Joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.