BSD

Sjabbat haGadol

Bron: Breslev.co.il De sjabbat die aan het feest van Pesach voorafgaat heet de Sjabbat haGadol, de grote sjabbat. Waarom heet deze sjabbat de grote sjabbat?

Op de tiende nisan werd het volk Israël in Egypte bevolen om schapen voor het Pesachoffer te nemen. Zij moesten de schapen vier dagen lang in hun huis houden om de schapen op de veertiende nisan als Pesachoffer te slachten. Dat jaar viel de tiende nisan op de sjabbatdag en de kinderen van Israël namen de schapen op sjabbat naar hun huizen.
Op diezelfde sjabbat zagen de eerstgeborenen van Egypte, dat de kinderen van Israël schapen naar hun huizen meenamen. De eerstgeborenen verbaasden zich daarover en vroegen: 'Waarom nemen jullie schapen?' De kinderen van Israël antwoordden: 'Deze schapen zijn voor het Pesachoffer voor HaSjem bestemd, omdat HaSjem de eerstgeborenen van Egypte zal doden en aan de eerstgeborenen van de kinderen van Israël voorbij zal gaan!'

De eerstgeborenen van Egypte schrokken toen zij dat hoorden. Zij renden naar hun ouders en naar de Farao en eisten dat zij onmiddellijk Israël uit Egypte moesten bevrijden! Zij wilden niet doodgaan bij de tiende plaag, de plaag waarbij alle eerstgeborenen getroffen werden!
De ouders en Farao weigerden. Zij stonden niet toe om de kinderen van Israël uit Egypte te sturen. De eerstgeborenen hoorden dat aan en waren zeer verontwaardigd en boos. Zij besloten om tegen hun ouders en tegen Farao te strijden. Zo voerden de eerstgeborenen oorlog en in die oorlog kwamen veel Egyptenaren om het leven.

Dat was een groot wonder. Egyptenaren doodden Egyptenaren!

Over dat groot wonder staat er in Psalm 136:10 'Hij die de Egyptenaren met hun eerstgeborenen heeft geslagen....'. HaSjem heeft de Egyptenaren door hun eerstgeborenen gedood. De eerstgeborenen van Egypte sloegen vele Egyptenaren, die tot hun eigen volk behoorden, dood.

Als herinnering aan dat grote wonder heet de sjabbat, die aan Pesach voorafgaat: Sjabbat HaGadol, de grote sjabbat. De grote sjabbat als herinnering aan het grote wonder.

Door de geschiedenis heen heeft het volk Israël vele wonderen ervaren. Door vele wonderen zijn veel Israël haters omgekomen, zoals bij de doortocht door de Schelfzee, de oorlog tegen Amalek, bij de intocht in het Beloofde Land onder leiding van Jozua, bij Poerim en nog vele andere wonderen.

Waarom wordt juist dit wonder een groot wonder genoemd? Waarom wordt er juist als herinnering aan dit wonder de sjabbat de grote sjabbat genoemd?

Dit wonder is anders dan alle andere wonderen. In alle andere wonderen zijn de Israël haters door HaSjem of door het volk Israël gedood. Maar in dit wonder zijn de Israël haters door hun eigen haters omgekomen. Egyptenaren sloegen Egyptenaren dood. Dat is een zeer groot wonder.

Uit Ma'ajan Chaj, Een gesprek van de Lubawitscher Rebbe over de Sjabbat HaGadol

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.