BSD

De seiderplaat

Bron: Breslev.co.il Op de seiderplaat bevinden zich zes symbolen die aan het feest van Pesach verbonden zijn.

Zero'a, beentje

Dit deel is een herinnering aan het Pesachoffer. Waarom is juist dit deel uitgekozen? Het woord zero'a komt ook in een andere uitdrukking voor en wel dat HaSjem Zijn Sterke Hand (zero'a netoejah, Exodus 6:6) in Egypte heeft laten zien.

Beetsah, ei

Het ei is een herinnering aan het feestoffer. Toen de Tempel nog bestond, dat het spoedig in onze dagen herbouwd mag worden, werden er naast de Pesachoffers ook feestoffers gebracht. Het feestoffer werd voor het Pesachoffer gebracht opdat het Pesachoffer op een 'volle maag' gegeten kon worden. Dit offer heet ook het feestoffer van de veertiende, omdat dit op de veertiende nisan geofferd werd.

Maror, de bittere kruiden

De bittere kruiden zijn een verwijzing naar de Egyptenaren die het leven van het volk Israël in Egypte verbitterd hadden.

Charoset

Charoset is een mengsel van noten, vruchten, specerijen en wijn. De charoset is een herinnering aan het cement dat in de onderdrukking van de kinderen van Israël gebruikt werd om de steden voor de Egyptenaren te bouwen.

Karpas, selderij

De Wijzen hebben vastgesteld om voor de maaltijd een groente dat in zout water gedompeld wordt te eten. Dit dient ervoor om de nieuwsgierigheid van de kinderen op te wekken opdat zij vragen zullen stellen over de bijzonderheid van de seideravond en om wakker te kunnen blijven. De karpas is juist voor deze groente uitgekozen omdat dit naar de 600.000 die de onderdrukking van de Egyptische slavernij hebben ondervonden verwijst. Het woord karpas (kaf, resj, peh en samech) is te splitsen in samech dat voor 60(0.000) staat en de letters peh-resj-kaf spellen het woord voor onderdrukking (parech).

Chazeret, mierikswortel

De mierikswortel is een herinnering aan de slavernij in Egypte die zacht en aardig begon en zwaar en moeilijk eindigde. Dat is ook de natuur van de mierikswortel. De mierikswortel is in het beginstadium zoet en bij het rijpen verandert de zoete smaak in een bittere smaak.

Naast deze zes symbolen wordt er op de seideravond matsa gegeten en worden er vier glazen wijn gedronken. De vier glazen wijn verwijzen naar de vier uitspraken van verlossing (Exodus 6:6-7) en de matsa is het 'brood van de vrijheid'.

[Op www.Chabad.org staat een artikel over het brood van de vrijheid: Freedom in a Cracker geschreven door Yaakov Paley]

Uit de Haggadah van Pesach.

Jael

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.