BSD

Parasjat Metsora

Verborgen Schatten

Bron: Breslev.co.il "Als je komt in het land Kanaän, dat Ik je tot bezit geef, en Ik de ziekte tsara'at in een huis plaats..." - Leviticus 14:34.

In het boek Leviticus, spreekt de Tora spreekt van tsara'at, een ziekte uit Bijbelse tijden. De aandoening kwam niet alleen voor bij mensen, maar ook bij levenloze objecten, waaronder de muren van een huis. Indien iemands huis besmet was, moest alles in de omgeving worden verwijderd wat hoge kosten voor de huiseigenaar met zich mee bracht.

Deze vreemde ziekte was niet een fysieke kwaal, maar eerder een fysieke manifestatie van een geestelijke ziekte. Wanneer iemand spiritueel ziek was, zou God hem hiervoor waarschuwen door eerst zijn bezittingen te teisteren en daarna zijn lichaam zodat hij opgewekt werd om de juiste boetedoening te doen en zijn wegen corrigeren.

Vele malen, echter zag iemand die niets verkeerd had gedaan toch dat de muren van zijn huis getroffen werden. Waarom leden onschuldige mensen ook?

Het antwoord is dat veel Israëlieten in huizen woonden die door de Kanaänieten, die daarvoor in het land woonden, waren gebouwd. Veel Kanaänieten hadden hun rijkdom binnen in de muren van hun huizen verborgen. Wanneer nu het huis van een Israëliet getroffen zou worden, zou hij gedwongen worden om de muur te verwijderen en zo de verborgen schat vinden. Dus, wat veel tegenslag leek of een onrechtvaardige straf van Boven, was eigenlijk een grote zegen.

Als we terugkijken naar alle problemen, die we in ons leven hebben gehad, is het niet zo moeilijk meer om hiermee klaar te komen. We realiseren ons dat God ons zichtbare tekenen stuurde om ons te dwingen te beseffen hoe ziek we echt waren. Maar wat als het leven ons slaat, zelfs als we de juiste dingen aan het doen zijn? Wanneer dit gebeurt, roepen we. "Wat heb ik nu gedaan om dergelijke problemen te verdienen?"

Wat we leren te beseffen is, dat de verborgen schatten van het leven soms pas worden ontdekt door ontberingen en verlies. Die moeilijkheden die we zo snel beoordelen als "God geeft ons een harde tijd", kan in feite Zijn manier zijn ons geschenken te geven waarvan we nooit hadden kunnen dromen. We kunnen onze problemen vervloeken, en zelfs nooit weten van de schat die bestemd was voor ons, die het onmiddellijke verlies bovenmate zou compenseren. Natuurlijk, als we maar wisten wat er achter de muur verborgen was, dan zouden we gelukkig zijn om de muur neer te halen. Maar we weten het niet. Dat is wat geloof is - je rustig te voelen, veilig, dankbaar en blij, zelfs als we niet weten wat er gebeurt. Toen we ontbering en verandering vrezen, laten we niet alleen een gebrek aan geloof zien, maar onbewust zien we ook af van de grote zegeningen die op ons liggen te wachten aan de andere kant van onze problemen.

Door Rabbi Ben A. Bron: Hidden Treasures.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.