BSD

Parasja Wajigasj Genesis 44:18 - 47:24

De belofte

promise Onze parasja beschrijft het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis van het Joodse volk. Jakob en al zijn kinderen en kleinkinderen, totaal zeventig mensen, waren woonachtig in het land, dat het Land van Israël zou worden. Vanwege de grote hongersnood, en in antwoord op de uitnodiging van de lang verloren gewaande Jozef, verhuisde de hele familie naar Egypte.

Jacob had een goede reden om bezorgd te zijn over wat er zou kunnen gebeuren. Zou zijn unieke familie in staat zijn om zijn identiteit te behouden? Of zou het gewoon verdwijnen, overspoeld door de verfijnde cultuur van een grote macht? Verder, hoe zouden de Egyptenaren zich gedragen jegens de Hebreeën, de aanbidders van een God die ze niet konden zien? Zoals wij weten, maakte de Egyptische heerser later de Joden tot slaven en deed zijn best om hen te vernietigen.

Tijdens de reis naar Egypte, verscheen God aan Jacob in een visioen. "Wees niet bang om naar Egypte te gaan," zei God; "Ik zal met je zijn." Verder deed God de ​​belofte dat het Joodse volk uiteindelijk zou terugkeren naar het Heilige Land.

Deze belofte van God gaf de familie van Jacob een gevoel van richting. Ze vergaten niet wie ze waren en waar ze naartoe gingen. Na tweehonderd jaar van slavernij, stuurde God een groot leider, om hen te bevrijden. Zij herkenden hem als een man van God en reageerden op zijn leiderschap. Uiteindelijk werd de belofte vervuld: zij verlieten Egypte, keerden terug naar het Heilige Land, namen het in bezit en bouwden de tempel.

Ook wij bevinden ons duizenden jaren later in een situatie waarin het heel gemakkelijk is om van de weg te raken. Maar ook wij hebben een belofte van God gekregen: door het pad van de Tora te volgen, zullen we in onze harten, in onze huizen en in onze levens een woning voor God maken. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor het hele Joodse volk, maar voor de hele mensheid. De belofte van de Joodse leer is, in de meest positief denkbare manier, dat we de wereld zullen veranderen.

Dit is de goddelijke belofte. Daar kunnen we op vertrouwen. De rest is aan ons!

Door Tali Loewenthal

Bron: Promise door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.