BSD

Waarneming en Kracht

Exodus 6:2-9:35

Een fundamenteel ideaal in het hedendaagse denken is niet alleen het recht van het individu, maar ook de kracht van de persoon. Als er een probleem is waarover je je echt zorgen maakt, dan kun je - door het democratische proces, de macht van de lobby, het erbij betrekken van de media om het publiek te bereiken - er werkelijk iets aan doen. In zekere zin kan ieder mens de wereld veranderen.

In spirituele termen, is dit een oud Joods idee. Meer dan acht eeuwen geleden schreef Maimonides dat elke mens zou moeten zien dat er een evenwicht in hem bestaat tussen goed en kwaad, evenals in de wereld als geheel. Dit betekent, zegt Maimonides, dat iemands volgende stap de balans voor zichzelf en voor de hele wereld kan veranderen. Een goede daad, of zelfs, aldus de Lubavitcher Rebbe, een goede gedachte, kan de balans doen doorslaan naar de kant van het goede, en genezing brengen aan de wereld. 1

Dit betekent dat elke mens zeer belangrijk is. Zijn of haar waarneming van het leven kan een cruciale factor zijn, niet alleen voor hun eigen welzijn, maar voor de wereld als geheel.

Onze waarneming van het leven is in feite een belangrijk thema in onze parasja, die vertelt over de plagen die God over de Egyptenaren liet komen.

Wat was het doel van de plagen?

Wel, een van de antwoorden is, om de Egyptenaren, in het bijzonder de Farao, te dwingen de Joden te laten gaan. Ze kunnen ook worden gezien als een straf voor hun wreedheid jegens hun Joodse slaven. Maar als we goed kijken naar de Tora tekst, zien we dat dit niet alleen een kwestie is van een kracht tonen, noch om pijn te veroorzaken. Het doel was subtieler.

God legt uit dat het doel van de wonderen in Egypte is dat "Egypte zal weten dat Ik God ben." 2

Toen Farao voor het eerst met Mozes werd geconfronteerd, die vroeg de Joden hun vrijheid te geven, antwoordde Farao: "Wie is God, dat ik naar Hem moet luisteren en de Joden moet vrijlaten? Ik ken God niet." 3 Dit betekent dat het doel van de plagen was Farao God te doen kennen. Alleen dan zou hij de Joden uit Egypte vrijlaten.

In feite is dit echter ook niet het uiteindelijke doel van de plagen, God geeft een nadere toelichting aan Mozes. De plagen komen, zodat het Joodse volk, hun kinderen en kleinkinderen over wat er is gebeurd, zal vertellen, en zij "zullen weten dat ik God ben." 4

Het doel van de plagen was het veranderen van onze waarneming van het leven, zodat, door de generaties heen, wij God en de betekenis van Zijn leer erkennen. Voor de vroegere Farao, betekenden de plagen dat hij uiteindelijk God gehoorzaamde en het Joodse volk vrijliet. Voor ons, betekenen ze dat wij de macht van God in ons leven erkennen, en dus de juiste stappen doen, die goedheid en genezing zullen brengen aan de wereld.

Voetnoten

1 Maimonides, Wetten van Berouw, 3:5.
2 Exodus 7:3-5.
3 Exodus 5:2.
4 Exodus 10:2. Bekijk de Lubavitcher Rebbe's Likkutei Sichot, vol. 36, p.33 ff.

Bron: Perception and Power door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.