BSD

Onszelf terechtwijzen

onszelf Toen het Joodse volk uit Egypte trok ervoeren zij een grote sprong voorwaarts. In een korte tijd waren zij van verachtelijke slaven vrije mensen. De wijzen vertellen ons dat ze toen geconfronteerd werden met een nieuwe en belangrijke taak: zichzelf terechtwijzen.

Dit is één van de verklaringen voor het "tellen van de omer" die plaats vindt in de periode tussen Pesach en Sjavoeot. Vanaf de tweede avond van Pesach beginnen we te tellen, van dag tot dag. Na zeven weken, negenenveertig dagen, komen we op de vijftigste dag bij Sjavoeot, toen de Tora op de berg Sinaï werd gegeven.

Dit proces van het tellen van de dagen, één voor één, wordt uitgelegd als een poging om zich gestaag stap voor-stap te verbeteren. Het verlaten van Egypte was een sprong in de vooruitgang, een doorbraak vanuit de laagste diepten. Maar dan is er de noodzaak om met zichzelf bij te praten, om echte en permanente kwaliteiten als individuen en als een volk te bereiken.

Anders kan de vrijheid, verworven door het verlaten van Egypte, gemakkelijk verloren gaan: in plaats van een slaaf van de Egyptenaren te zijn, zou men een slaaf van iets anders worden.

De leer van Chabad, gebaseerd op de geschriften van de Kabbalisten, legt uit dat de zeven weken, zeven verschillende aspecten vertegenwoordigen van het karakter en de emotionele krachten, die de basisstructuur van elk mens vormen, zoals daar zijn liefde, strengheid, barmhartigheid, het verlangen naar de overwinning, onderwerping, toewijding, en vervulling. De zeven weken bieden de mogelijkheid om deze structuur te verbeteren en stabieler te maken. Pas na deze periode van zelfverbetering was het Joodse volk klaar voor een ontmoeting met God bij de Sinaï en om zijn Tora te ontvangen.

Deze zoektocht geldt voor iedereen door de eeuwen heen. Na de verheffende ervaring van Pesach, is de omertelling een poging om deze ervaring te internaliseren: om jezelf te veranderen op een echte en permanente manier, om zo te voldoen aan een nieuw niveau van geestelijke vrijheid.

We kunnen dit idee in onze moderne tijd ook toepassen op de samenleving als geheel. In de afgelopen eeuw, maakten wij een grote sprong voorwaarts door de technologische vooruitgang, die ons heeft voorzien van veel soorten van comfort en vrijheid. Maar deze vrijheid en macht brengen een gevaarlijke instabiliteit met zich mee. We zien dit in de enorme verschrikkingen van vijftig jaar geleden, en ook in de sociale problemen van vandaag.

Onze moderne wereld moet ook de "omer tellen," om stap voor stap te proberen ons innerlijk leven, onze persoonlijke moraal en het samenspel van onze emoties, te verbeteren. Hebben mensen de vrijheid, of worden ze steeds meer slaaf van hun begeerten?

Tora onderricht geeft je leiding niet alleen over hoe je een joods huis moet bestieren, maar ook over hoe een gezonde en rechtvaardige samenleving op te bouwen. De zeven Noachitische wetten beschrijven hoe alle mensen moeten proberen te leven. De zeven Noachitische wetten zijn geboden van God aan de hele mensheid: om te geloven in God [en niet om afgoden te dienen], niet God te vervloeken, niet te moorden [zoals euthanasie en abortus, tenzij het is om het leven van de moeder te redden], niet te stelen, geen overspel te plegen, geen incest en andere vormen van persoonlijke immoraliteit begaan; het niet eten van een ledemaat van een levend dier en het opzetten van een gerechtelijk [en educatief] systeem om deze wetten toe te passen in de samenleving. Door toepassing van de grenzen, beperkingen en positieve verplichtingen, opgelegd door deze wetten, in het kader van het moderne leven, kunnen we onze eigen vooruitgang bevorderen. Door ons te bedienen van onze interne structuur als menselijke wezens, kunnen we ons voorbereiden, wereldwijd, op een ontmoeting met God en de echt perfecte wereld, beloofd door de profeten, ontdekken.

Door Tali Loewenthal

Bron: Catching Up With Ourselves

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.