BSD

De Mystieke Broer - Genesis 41:1 - 44:17

Er is niet veel veranderd in 3600 jaar...

mystic brother Tien flinke herders en een hokvaste geleerde. Dat waren de zonen van Jakob, de voorouders van de stammen van Israël.

De tien broers brachten hun dagen door in de bergen en weiden van Kanaän, bevorderden het succesvolle schapenbedrijf van hun vader (de twaalfde broer, Benjamin, was te jong om mee te gaan). Jozef, aan de andere kant, verdiepte zich jaar na jaar in de leringen van zijn vader; zijn vader Jakob had een schat aan kennis opgedaan toen hij aan de oude Academie van Sem en Ever studeerde, en ingewijd werd in de mystieke geheimen doorgegeven vanaf de generatie van Adam, de eerste mens op aarde en de laatste mens in Eden.

Wel op een dag vertelt Jozef, de mysticus, zijn hardwerkende broers over een visioen aangaande hun toekomst. Dit hield in dat de broers bereid waren hem als hun gids te accepteren.

Hun reactie kwam onmiddellijk en furieus:

"Wie denk je wel dat je bent?! Heb jij invloed over ons? Wij zijn de kostwinners die dagelijks worden geconfronteerd met de werkelijkheid, wij ondersteunen de familie, zodat jij je dagen weg kunt dromen. Jij echter kijkt niet verder dan je neus lang is, jij met je hoofd in de wolken, je dromen en visioenen ... Je bent de laatste persoon aan wie we onszelf zouden onderwerpen - of zelfs maar onze aandacht zouden geven!"

In een poging om het lot te ontsnappen en om hun eigen toekomst te creëren, probeerden de broers afstand te nemen van de drager van dit visioen.

De tijd verstreek en dezelfde tien broers reisden naar een vreemd land - Egypte. Daar hadden zij er echter geen enkele moeite mee om zich slaafs te onderwerpen aan Tzafnas Pane'ach, de Egyptische president, hun "meester." Ze hadden veel respect voor de machthebbers, die - nog niet zo lang geleden - hun grootmoeder Sarah hadden ontvoerd. Zij streden praktisch met hun vader om de gril van de president te vervullen om Benjamin mee naar Egypte te nemen.

Waarom vonden ze het zo erg moeilijk om de leiding van een mystieke broer te aanvaarden, maar zo gemakkelijk om dienstbaar te zijn aan een buitenlandse Farao? Zeker, ze stonden niet oog in oog met Jozef - maar hij was zeker dichter bij hen en hun doelen dan het hoofd van een buitenlandse staat met een gedocumenteerde geschiedenis van antisemitisme.

Aan het eind wordt alles opgehelderd door de liefdevolle broer Jozef, die ook heel Egypte blijkt te besturen! Pas dan realiseren de broers zich dat hun zegeningen lagen in de wijsheid gevoed door hun "wereldvreemde" hokvaste broer; dat hij hen beter kon leiden dan hun eigen inzicht.

De geschiedenis kent een grote kleerkast met veel kledingstukken met verschillende tinten - maar het is alleen maar meer van hetzelfde.

Veel van onze broeders streven weer naar hun levensonderhoud in de weilanden van het voormalige Kanaän. Ze zijn mannen die zich inspannen, getemperd door de hevige winden van de oorlog, geconfronteerd met de dagelijkse harde realiteit, in het ondersteunen van de grote "familie", dat het moderne Israël is.

Opnieuw minachten ze hun broer Jozef en met grote wrok verklaren zij:

"Wie bent u om ons te vertellen hoe we onze zaken moeten regelen? Wat weet u over de werkelijkheid, mystieke broer? Opgesloten in een Tora-levensstijl, levend op buitenlandse bodem, uitdragend oude tradities en leringen, terwijl wij ons richten op ons volk en land. Alleen Israelis - niet de joden - hebben het recht op een oordeel over onze zaken! Alleen onze eigen leiders - geen Jozef - rabbijnen - mogen het zeggen. Luister, Diaspora-Jood, of je verenigt je met ons in de velden van Kanaän of je houdt je hoofd in je boeken."

Echter, wanneer het gaat om het advies van een Amerikaanse president, een minister van Buitenlandse Zaken, een Europese leider enzovoort, dan weten onze broeders niet hoe hard ze moeten lopen om hun 'meesters' te dienen en hun zakken te openen voor de grillen van de farao's.

Waarom juist deze week, 1) werd het wereld Jodendom, in niet mis te verstane woorden, verteld: "Heb niet de moed je te bemoeien met onze toekomst, we willen niet door buitenlandse Joden worden gecontroleerd!"

Maar op hetzelfde moment, zijn ze naar het moderne land van de piramides gevlogen om zich te buigen voor buitenlandse christelijke en islamitische leiders, klaar om hun commando's te horen en te popelen om ze te gehoorzamen. Zelfs als dat betekent het kleine broertje Benjamin te verwijderen van de veiligheid van zijn huis en voorouderlijk land? "Ja meester!"

Wat doet hen veronderstellen dat de landen die hun grootouders in een niet al te ver verleden hebben ontvoerd, het beste met hen voorhebben, terwijl hun mystieke broer Jozef een nutteloze dromer is, een fanatiekeling en een lastpost?

Onvermijdelijk, zegt de ongewenste stem van het oude visioen, zal er een andere Jozef opkomen; hij zal een vriendelijke mysticus van de hoogste orde zijn en heel waarschijnlijk zal het moderne Israëlische accent ontbreken. Dan echter zullen onze broeders niet alleen de superioriteit van zijn mening erkennen en gelukkig zijn beslissingen volgen, maar ook zal hij volledige heerschappij oefenen over heel Amerika, Europa en alle andere "meesters"!

Zijn identiteit? De Messias.

De voor de hand liggende vraag is: waarom zoveel energie verspillen - en zo veel kostbare levens - in een gedoemde gedwongen poging ons heden te doen botsen met ons verleden en onze toekomst?

Voetnoot

1) Dit artikel is van 30 november 2007.

Bron: The Mystic Brother door Yaakov Paley.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.