BSD

Betekenis en Chaos

meaning and chaos

Wat is de relatie tussen de goedheid, vriendelijkheid, onzelfzuchtigheid - en materieel succes? Leidt goedheid tot gezondheid en welvaart? Deze vraag, het hart van de zoektocht van de mens naar zingeving, wordt besproken in de joodse leer.

De Tora geeft ons een zeer duidelijke verklaring over dit onderwerp: "Als je wandelt in Mijn inzettingen, zal Ik je de regen op het juiste moment geven en het land zal zijn gewassen dragen en de bomen zullen hun vruchten geven... Je zult veilig in het land wonen... Maar als je niet naar Mij luistert en je niet aan deze wetten houdt... zul tevergeefs je gewassen planten, want je vijanden zullen ze eten... je zult vluchten, zelfs wanneer niemand je achtervolgt... "(Leviticus 26).

In een paar penseelstreken, om zo te zeggen, schetst dit hoofdstuk twee mogelijke gebeurtenissen: één van 'Verlossing', dat wil zeggen, nationale en individuele heelheid, de andere die van galoet ("ballingschap") - fragmentatie en conflict.

De eerste gebeurtenis, die van de Verlossing, beeldt een toestand van eenheid uit tussen de spirituele en fysieke aspecten van het leven. Een goede daad produceert een goed effect in de materiële wereld. Lichaam en ziel zijn op elk niveau in harmonie. De mensen dienen God, en daarom groeien de gewassen en is er vrede. Het leven heeft betekenis.

De tweede situatie is die van de galoet, dat komt als een straf. Toch is de toestand van de galoet niet slechts straf en lijden, maar chaos. Galoet is de scheiding van de geest van de materie.

In de situatie van de galoet zal de goedheid van het individu, of van de gemeenschap, wellicht niet onmiddellijk in materieel opzicht beloond worden. Soms groeien de gewassen, soms niet. Zelfs als ze groeien, rooft soms de vijand hen. Er is constant onzekerheid. Galoet is een dislocatie tussen materie en geest, lichaam en ziel. Goede mensen kunnen worden getroffen door gruwelijke ziekten en pijn; goddelozen lijken vaak vrede en voorspoed te genieten.

Op een dieper niveau, zelfs in de staat van de galoet is er een verband tussen het handelen en de gebeurtenissen die volgen. Toch wordt dit alles bestuurd door een oneindige Goddelijke logica die niet volledig toegankelijk is voor onze geest. Om het te begrijpen zouden we in staat moeten zijn om rekening te houden met spirituele rijken, de wereld van de zielen. We zouden in staat zijn bepaalde processen in het bestaan te waarderen ​​die zich zouden moeten ontvouwen. Wanneer het volledige spirituele panorama toegankelijk voor ons zou zijn, konden we inderdaad de juiste beloning zien voor elke afzonderlijke actie. Maar dit is niet zichtbaar in onze fysieke wereld.

Maar het feit dat we weten dat er een diepere werkelijkheid is, is in zichzelf een stap vooruit. Hoewel we leven in de harde wereld van de galoet zoals die wordt beschreven in Leviticus, een wereld waarin de Holocaust kon plaatsvinden, kunnen we ons bewust zijn dat het wachten voorbij de schaduwen er een andere manier van leven is, de wereld van de Verlossing. En in de laatste verzen van Leviticus belooft de Tora dat de Verlossing de staat is waarin we zouden moeten verkeren, en datgene is waar we naar zullen terugkeren.

Daarom moeten we doen wat we kunnen om te helpen dat onze praktische dagelijkse wereld die toestand bereikt waarin de ziel en het lichaam, de geest en de materie, God en het bestaan één en verenigd zijn. Elke stap in de naleving van de Tora brengt dat rijk van de Verlossing dichterbij.

Bron: Meaning and Chaos door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.