BSD

Parasjat Beshalach, Exodus 13:17 - 17:16.

Het manna, de sjabbat en de ladder van Jacob

Gedurende de veertig jaar, die de Joden doorbrachten in de woestijn, leefden ze van het manna, het wonderbaarlijke voedsel dat uit de hemel viel.

Het manna heeft een speciale band met de Sjabbat. Op weekdagen, werd elke ochtend het manna op de grond, buiten het kamp gevonden. Het volk verzamelde dit en at het tijdens de dag; als ze het probeerden de nacht over te houden, ging het schimmelen.

Het wonder van het manna begon op zondagochtend. Op de vrijdag van de week, toen de mensen het manna naar hun tenten brachten, merkte elk gezin dat zij een dubbele portie hadden. Mozes vertelde hen dat dit extra portie voor Sjabbat was. Het zou vers blijven zodat op Sjabbat niemand behoefde te gaan zoeken naar het manna. Dit was de eerste echte gelegenheid voor het Joodse volk om Sjabbat te houden.

Als herinnering aan het manna, hebben we twee challah broden op de Sjabbat tafel. Het doek over de broden vertegenwoordigt de laag dauw die het bedekt.

De wijzen vertellen ons dat al het eten op Sjabbat vergelijkbaar is met het manna. Deze wonderbaarlijke substantie kwam uit een verheven geestelijke wereld; op Sjabbat wordt dat gebied, door de Kabbalisten de "wereld van vreugde" genoemd, onthuld voor ons allemaal. Vandaar dat de Sjabbat een opmerkelijke kwaliteit heeft: iets wat in wezen spiritueel en heilig is, wordt door een joodse familie in deze wereld ervaren, als een fysiek genot.

De paradox van het gebed

Er is iets van Sjabbat in elke dag van ons leven. Dit zijn de momenten van gebed, waarin de paradox van de Sjabbat - spirituele voeding ervarend als fysiek voedsel - ons leven binnenkomt.

We kunnen thuis of in de synagoge zijn. We kunnen bidden in het Hebreeuws of in een andere taal. Wat proberen we te doen als we bidden?

Een antwoord is: we proberen in de buurt van God te komen. Gebed wordt beschreven als een ladder, die we proberen te bestijgen, om dichter bij God, de Schepper van Alles, te komen. In deze zoektocht vergeten we onszelf en onze dagelijkse beslommeringen.

Een contrasterend aspect van gebed is dat wij God vragen naar ons te kijken en ons te helpen in de praktische wereld, om ons te genezen, ons te beschermen, en ons voedsel en levensonderhoud te geven.

Hoe kunnen deze zeer verschillende aspecten van het gebed in elkaar passen? De Rebbe, Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, oprechte nagedachtenis, suggereert dat dit een algemene doelstelling van het Jodendom is: om de meer verheven en etherische niveaus van de Joodse ervaring te bereiken, en om die in ons dagelijks leven te betrekken.

De vervulling van het bereiken van de bovenste sporten van de ladder van het gebed, komt wanneer we dat gevoel van heiligheid toelaten in de praktijk van alle dag. Herinnert u zich de droom van Jakob? Onze stap in de richting van God is gelijk aan de engelen die de ladder opgaan. Dan komt de bijbehorende beweging: de engelen die naar beneden gaan. Hierdoor zegent God ons, geeft Hij ons gezondheid, overvloed en uiteindelijk de verlossing.

Bron: The Manna Shabbat and Jacobs Ladder door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.