BSD

De magische aanraking

Parasja Pekoedee, Exodus 38:21–40:38

magic touch

Worden harde werkers succesvolle mensen? Ik zou dat zeker denken. . . als ik succesvol was. Maar voor elke keer dat ik hard heb gewerkt en succes had, zal ik je een andere keer laten zien, dat ik hard gewerkt had en en op mijn gezicht ging.

Succes is de magie die mijn inspanningen rijkelijk voorzien van voldoening. Maar succes is nooit een garantie, want er zijn zoveel variabelen die een rol spelen bij mijn ideale uitkomst. Magie ontstaat als alle variabelen worden uitgelijnd en dingen zich zelfs beter ontwikkelen dan ik had verwacht.

Wat zenuwslopend is, is het schisma tussen werk en succes. In dat schisma, ben ik zo kwetsbaar. Soms gaat het werk naadloos over in succes, en dan neem ik alle eer voor mijn prestaties. Andere keren, brengt die kloof het succes in de buurt, maar toch buiten bereik.

Ik heb mijn werk voor vandaag als volgt ingedeeld. 's Morgens zal ik mij voor bereiden voor een paar van mijn lessen. Succes zou betekenen dat mijn studenten hierna zijn gestimuleerd en zich bewust zijn van hun belangrijkste spirituele identiteit.

Daarna zal ik gaan koken voor Sjabbat. Succes zou betekenen dat het eten perfect kosher en erg lekker is, en mijn Sjabbat gasten het erg lekker vinden.

Wanneer mijn dochter thuis komt van school, heb ik wat tijd alleen voor ons gepland. We zijn in een soort machtsstrijd gewikkeld, en daarom moeten we praten. Succes zou betekenen dat ze open tegen mij is en ontvankelijk is voor mijn begeleiding. Uiteindelijk succes betekent dat ze gezonde vaardigheden ontwikkelt voor het oplossen van conflicten.

Wanneer de kinderen slapen, ga ik schrijven. Als ik geluk heb, zal ik het verbindende idee achter mijn onderzoek ontdekken en de juiste woorden vinden om mezelf uit te drukken.

Succes kan een joker zijn, maar hard werken is een vaardigheid die je kunt beheersen. Je moet je hulpbronnen inventariseren: interne bronnen zoals talenten, vaardigheden en intelligentie; of externe bronnen zoals geld, familie en vrienden. Als je eenmaal weet wat je hebt om mee te werken, moet je het vertrouwen hebben om die te gebruiken en te cultiveren. Zoals het oude spreekwoord zegt: "Je hebt je best te doen met de tools die je hebt."

Het is God, die ons de middelen geeft om mee te werken. Mijn kansen zijn Zijn geschenk aan mij. Maar dingen samen te brengen en mijn agenda af te werken dat is zwaar werk. En wanneer ik aan het werk ben, dan is het zo gemakkelijk om te vergeten dat God de enige bepalende factor voor succes is.

Rabbi Pinchas van Koretz was een leerling van de Baal Shem Tov, en werd later een rebbe in zijn eigen recht. Hij had een student die nauwgezet het gebod nakwam om geen gezuurd voedsel (chamets) te eten op Pesach. Deze student onderzocht elke hap eten met Pesach - hij zou zelfs niet eten in het huis van zijn rebbe, rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas nodigde hem voor elke maaltijd uit om bij hem te komen eten, en elke dag weigerde zijn leerling dat. Op de laatste dag van Pesach, nodigde rabbi Pinchas hem nog eens, en zijn student weigerde wederom beleefd. "Controleer de bodem van het water vat," zei rabbi Pinchas hem. En zie toch, op de bodem van zijn watervat lag een tarwekorrel chametz. De student was geschokt en totaal overstuur. Hij rende naar zijn rebbe en riep: "Hoe kan God dit voor mij hebben gedaan, wetende hoe voorzichtig ik ben om maar geen chametz in mijn huis te hebben?" De rebbe antwoordde:" We hebben allemaal Gods hulp nodig, en we krijgen allemaal Gods hulp - tenzij we tegen God zeggen, 'ik red mij zelf wel.' Dan zegt God, 'Laat Mij dan maar zien, dat je het op je eigen manier kunt doen.'"

Nederigheid is nodig om God om succes te vragen. Vooral als je zoveel persoonlijk vernuft hebt geïnvesteerd. Maar God's final touch is veel effectiever dan onze cumulatieve inspanningen.

Er zijn korte termijn doelen en meer globale doelen. Bovenaan mijn globale en levenslange doelen staat het ontwikkelen van spirituele gevoeligheid. Ik wil een relatie met God, dat is mijn diepste en innigste wens. Ik wil een hoger bewustzijn, en meer passie als ik de geboden doe. Klinkt dat indrukwekkend of onrealistisch? Misschien is het allebei. Het Chassidisme legt uit dat authentieke gevoelens voor God een geschenk van Hem zijn. Mijn deel is om God te dienen door de geboden. Ik kan mezelf niet verlichten, maar ik kan doen wat God van mij wil. Als ik succesvol ben, als God kiest om mij te zegenen met openlijk succes, dan zal onze relatie ook emotioneel bevredigend zijn. Spiritueel narcisme is afkomstig van direct te gaan voor de inspirerende relatie met God. Nederigheid betekent doen wat God wil en wachten tot Hij mij inspiratie geeft. 1)

De sjabloon voor onze samenwerking met God komt tot uiting in de eerste nationale onderneming van het Joodse volk: de bouw van een draagbaar heiligdom, de Tabernakel. De Tabernakel was Gods huis op aarde en zijn middel voor de communicatie met het Joodse volk. Het was een ingewikkeld en spannend project. God had ze voorzien van alle middelen die ze nodig hadden, evenals de gedetailleerde instructies. Parasja Wajakheel beschrijft hoe de Joden geld, arbeid en energie in de bouw investeerden. Iedereen deed mee op hun unieke manier. De naam van Parasja Wajakheel, betekent "en hij verzamelde," en ze assembleerden een echt mooi bouwwerk met elegant meubilair. Maar het was leeg. Het voelde nog niet als het huis van God. De parasja concludeert, maar het verhaal is nog niet afgesloten.

In de volgende parasja, Pekoedee, geeft Mozes een overzicht van de inventaris van de tabernakel en richt hem op. En dan is daar de magie: "De wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid van God vulde de Mishkan". 2) God transformeerde de Tabernakel van een houten gebouw in een magische, Goddelijke oase.

"Werk slimmer, niet harder" is een populaire uitdrukking. Voor mij, betekent slimmer werken het bewust aantrekken van Gods zegen over onze inspanningen, erkennende dat wij van Hem afhankelijkheid zijn, en ons bewust zijn van het partnerschap tussen Hem en ons.

Soms, kan samenwerken met God contra-intuïtief zijn. Bijvoorbeeld, toen ik zo fanatiek bezig was en ik geen tijd had om te bidden. Maar hier is een ander perspectief: "Ik heb zo veel te doen vandaag, ik kan me niet veroorloven om niet te bidden!" Ik kan vanuit de bottom-up werken, maar alleen God kan de situatie van de top-down zien.

De Lubavitcher Rebbe zei, hoewel een groot gezin ongelooflijk tijdrovend kan zijn, dat hoe meer kinderen een moeder heeft, hoe efficiënter ze werkt. Niet alleen vanwege haar aangeleerde deskundigheid, maar omdat God haar werk een extra dosis zegen en succes geeft, zodat ze meer kunnen doen in minder tijd. 3)

In Parasja Wajakheel, werkten de Joden hard om de Tabernakel te laten gebeuren. In de parasja Pekoedee, rust de aanwezigheid van God op de Tabernakel.

In een standaard jaar met 12 maanden (geen schrikkeljaar met 13 maanden), hebben we niet genoeg weekeinden om de 54 Tora porties te lezen. De oplossing is om een aantal van de korte Parasjas te verdubbelen. De parasja van Wajakheel is gekoppeld met Pekoedee, waardoor deze een "zuster parasja" is. Dit parasja partnerschap zelf spreekt boekdelen over efficiëntie en time management. Wil je twee keer zoveel doen als gewoonlijk, voeg dan dingen samen "Wajakheel" en "Pekoedee" - persoonlijke inspanning en de erkenning dat het God is, die de magie geeft. 4)

Voetnoten

1 Torah Ohr, sidra Mishpatim.
2 Exodus 40:34.
3 Uit een gesprek van de Rebbe op Rosj Chodesh Sjewat 5741 (1981).
4 Likkutei Sichot, vol. 3, p. 933.

Bron: The Magic Touch door Rochel Holzkenner.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.