BSD

Een Halve Shekel - Ki Tisa

Bron: Breslev.co.il "...als een verzoening voor zijn ziel.....dit zullen zij geven, een ieder, die door het tellen heen gaat, een halve sjekel, overeenkomstig de heilige sjekel...". Exodus 30:12,13

Er waren drie dingen waar Mozes Rabbenoe moeite mee had. Als eerste de vaststelling van de nieuwe maan, omdat er gezegd wordt: "deze maand zal jullie tot het hoofd van de maanden zijn" Exodus 12:2; de Menora omdat er gezegd wordt: "dit is de vorm van de Menora" Numeri 8:4 en als laatste welke van het kruipend gedierte onrein waren, omdat er gezegd wordt: "en deze zijn onrein" Leviticus 11:29-30.

In deze parasja was het voor Mozes Rabbenoe onduidelijk hoe een munt van een halve sjekel een verzoening voor de ziel kon zijn. Daarop nam HaSjem een soort munt van vuur, vanonder Zijn Zetel vandaan en liet deze aan Mozes zien: "Dit zullen zij geven, als dit zullen zij geven." (Midrasj Bamidbar Rabba 12)

Waar valt dit mee te vergelijken? Dit is te vergelijken met iemand die besloten had om de kunst van het goudsmeden te leren. Hij ging naar de goudsmid toe en de goudsmid onderwees hem de kunst van het goudsmeden. Echter één vanzelfsprekend iets, vertelde de goudsmid hem niet. Dat vanzelfsprekende iets was, dat allereerst vuur onder het te bewerken goud of zilver aangestoken moest worden. De leerling ging naar huis en volgde de instructies van de goudsmid op. Het vuur had hij echter niet aangestoken. Het goud en het zilver bleven in hun oorspronkelijke vorm.

Daarom toonde HaSjem een munt van vuur aan Mozes om ons te leren dat het geven van een munt (een stukje zilver) alleen niet als verzoening voor de ziel kan dienen. Wanneer de munt met vuur van levendigheid en enthousiasme wordt gegeven dan heeft de munt de kracht in zich om de ziel, die met een kaars wordt vergeleken, te verzoenen.

Vuur is één van de vier grondelementen. Vuur onderscheidt zich van de andere drie elementen (wind, water en stof) dat het niet te meten of te wegen is.

Uit de verzamelde gesprekken van de Lubawitsche Rebbe over de wekelijkse portie. Ma'ajane Rasji, Rabbijn Jechezqel Sofer.

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.