BSD

Parasjat Jitro, Exodus 18:1-20:23.

Bron In het begin van de parasja komt Jitro, de schoonvader van Mozes, naar het volk Israël in de woestijn, om tot de joodse traditie te bekeren. Jitro had namelijk de tijdingen over de splijting van de Schelfzee en de oorlog met Amalek gehoord en op grond van deze tijdingen besloot Jitro te komen en zich te bekeren. En Jitro hoorde alles wat HaSjem voor Mozes en het volk Israel had gedaan.

Jitro was één van de drie raadgevers van de Farao. Bileam en Job waren de andere twee raadgevers. Jitro kende zeer goed de kracht en de macht van de magie die de wichelaars in Egypte uitoefenden. Niemand was in staat Egypte te verlaten vanwege de magische krachten, die zij hadden, laat staan een heel volk dat Egypte kon verlaten. Toen Jitro vernam, dat het volk Israël, Egypte had verlaten en dat de Schelfzee voor hen was opengespleten en ook dat zij de oorlog tegen Amalek hadden gewonnen, wist hij dat het volk Israël 'een zeer groot en wonderbaarlijk iets' (=HaSjem) had, dat de macht van de magie en van de afgoderij had doorbroken.

Jitro verliet al de afgodendiensten, die hij had aanbeden en ging naar zijn schoonzoon Mozes in de woestijn toe om zich te bekeren. Om zich te bekeren moest Jitro alle afgoderij, die hij kende verlaten. Hij moest zich verwijderen van het kwaad, opdat hij in staat zou zijn om onderscheid te kunnen maken tussen het kwaad, waarin hij verzonken was en het goede, om het goede te kunnen ontvangen: om HaSjem te kunnen ontvangen.

In de Talmoed is er een dispuut over wanneer Jitro naar Mozes in de woestijn is gekomen. Voor de gave van de Tora of na de gave van de Tora. Overeenkomstig hetgeen geschreven is in de parasja vond Jitro zijn schoonzoon Mozes gezeten en het volk staande om hun vragen te beantwoorden. Met de gave van de Tora waren Mozes alle wetten van Sinai gegeven en zodoende wist Mozes iedere vraag te beantwoorden. Voor de gave van de Tora waren enkele mitswot in Mara (Exodus 15:25) gegeven. Zo zijn er in Mara mitswot gegeven, die aan de sjabbat en de rode heifer gerelateerd zijn alsmede enkele rechtsverordeningen.

Jitro gaf hier het advies om Godvrezende mannen aan te stellen en zij zullen oversten over duizend, oversten over honderd, oversten over vijftig en oversten over tien zijn. Zij zullen de vragen van het volk beantwoorden. Dankzij dit advies wordt de hele parasja naar de naam van Jitro genoemd. Nog meer dan dat is parasjat Jitro de parasja waarin het volk Israël de Tora ontving! Hieruit kunnen wij leren over de aard en het indrukwekkende van de Tora. De Tora rijst hier tot zo'n hoog niveau van erkentelijkheid, dat zij de naam van een bekeerling, die één goed advies had gegeven tot naam van een parasja geeft.

Geschreven door Moshe: Vertaald uit het Hebreeuws door Jael.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.