BSD

Is er iemand thuis?

home Alles in aanmerking genomen was Lot een totale mislukking.

Hij werd opgevoed door zijn oom Abraham, en toch eindigde hij als een mislukking.

Hij verhuisde naar de meest corrupte stad in de wereld, Sodom, en koos ervoor zijn kinderen in een goddeloze hel op te voeden.

Hij trouwde met een spitsmuis van een vrouw die zijn leven zuur en bitter maakte, en zij eindigde haar bittere leven door te veranderen (niet ironisch) in een zoutpilaar.

Later, nadat hij door engelen uit de Apocalyps gered werd, ontsnapte hij in een grot, dronk en dronk, en eindigde ermee kinderen te verwekken bij zijn eigen dochters. Zijn daden werden als weerzinwekkend beschouwd, zelfs in de immorele samenleving van deze dag; zijn oom Abraham was gedwongen te verhuizen om de daaruit voortvloeiende schaamte te vermijden.

Niet het soort man die je voor een biertje zou uitnodigen.

Maar heb ik hier iets gemist? Was hij een complete teleurstelling, of sijpelde er van het onderwijs van Abraham toch nog iets door?

Laten we het verhaal terugspoelen om opnieuw een deel van Lot's levensverhaal te bekijken.

Twee engelen, in mensengedaante, komen naar de planeet Aarde om Sodom en haar voorsteden te vernietigen. Ze gaan de stad binnen, omdat ze eerst Abraham's neef en zijn familie moeten redden. Maar in deze verdorven plaats, waar de gasten regelmatig worden verminkt (of erger), is er niemand die hen de weg naar het huis van Lot wil wijzen.

Gelukkig voor Lot, hij is die nacht de burgemeester van de stad. Hij wordt geacht te voorkomen dat vreemden de stad binnenkomen.

Maar Lot werd grootgebracht door Abraham en Sara; Hij groeide op in een tent met in alle richtingen openslaande luifels, een tent waar iedereen welkom was.

En dat onderwijs was niet zonder vrucht! Hoewel hij het grootste deel van wat hij geleerd had veronachtzaamde, was de gewoonte van gastvrijheid gebleven. Hij kon de daklozen niet dakloos laten.

Hij nodigt hen bij hem thuis uit. Zonder het te weten, liet hij diegenen binnen die zijn leven zouden redden.

Als leraren, ouders, vrienden, coaches, begeleiders en therapeuten, worden we soms geconfronteerd met een "hopeloos geval". Al de moeite, de tijd en het geld dat we besteden om verandering teweeg te brengen lijken geen effect te hebben. "Er is niemand thuis".

Daarom vragen we onszelf soms af, zouden we verder nog tijd besteden aan deze onmogelijke zaak, als we in plaats daarvan in succesverhalen kunnen investeren?

Vraag het Lot.

Door Levi Avtzon

Bron: Is Anybody Home

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer