BSD

De vier verontschuldigingen

cows

Het excuus: "Zo heeft God mij gemaakt:

Waarom zou ik niet doen wat ik wil? Immers, als ik het wil, dan betekent dat er iets in mij is dat mij vertelt om het te willen, toch? Ik ben gewoon mezelf. Is het niet natuurlijk om mijzelf te zijn?

"Het excuus: "Sorry, ik heb verloren":

Kijk, ik weet dat het verkeerd is. Maar ik kan mij niet beheersen. Ik heb dit gewelddadige nu eenmaal in mij... als ik eenmaal begin, kan ik niet stoppen.

Het excuus: "Ik ben bijzonder":

Ik ben een kunstenaar / een zaken magnaat/ een heilige / een opperbevelhebber / een erfgenaam / een wetenschapper. Ik heb heel bijzondere talenten en vaardigheden om grote dingen te bereiken. De reguliere regels gelden niet voor mij. Ik kan niet worden beperkt door wetten die ontworpen zijn om de kudde in het gareel te houden.

Het excuus: "Wie ben ik" en "Wat is het nut":

Weet je, ik zou voor deze dingen moeten zorgen en proberen om de misstanden in de wereld recht te zetten. Maar wat is het punt? De wereld is wat zij is, en wat ik doe of niet doe zal niet zoveel verschil maken, toch? Dus ik laat de dingen op hun beloop.

De Tora lezing van misjpatiem ("wetten" - Exodus 21-24) bevat veel van wat het "burgerlijk wetboek" van de Tora kan worden genoemd - de wetten betreffende misdadige mishandeling, diefstal, schade, leningen en verhuur, arbeidsverhoudingen, etc. Maar zoals de Chassidische meesters ons herhaaldelijk doen herinneren, alles in de Tora heeft zowel een "lichaam" als een "ziel": het meest verheven of esoterisch begrip heeft een praktische toepassing en de meest technische wet heeft een spirituele betekenis.

Misjpatiem omvat de wetten van de "Vier Prototypen van Schade" (zoals de Talmoed hen definieert) - "het dier, de kuil, de mens en het vuur." Technisch gezien, beschrijven deze vier fundamentele categorieën de schade waarvoor iemand verantwoordelijk is:

  1. Dier: schade veroorzaakt door iemands dier of ander bezit; bijvoorbeeld je os verwondt de koe van je buurman, je geit vreet de tomatenplanten van je buurman op.
  2. Kuil: passieve schade veroorzaakt door een criminele nalatigheid: zoals een gat dat je in het midden van de straat graaft waarin iemand valt en zijn been breekt.
  3. Mens: actief, door de mens toegebrachte schade: bijvoorbeeld, je breekt zijn kostbare lamp of zijn neus.
  4. Vuur: schade die voortvloeit uit het falen om potentieel schadelijke krachten te beheersen die tot iemands eigen verantwoordelijkheid behoren: bijvoorbeeld, je bent bezig afval te verbranden in je achtertuin en het vuur breidt zich uit tot de eigendommen van je buurman.

De 'Vier Prototypen van Schade", zegt de Rebbe, beschrijven ook vier geestelijk schadelijke fenomenen:

  1. De neiging om blindelings en zonder onderscheid onze verleidingen en verlangens te volgen: het dier.
  2. Het onvermogen om woede en andere destructieve krachten te controleren in onze psyche: het vuur.
  3. De waan dat alles is toegestaan ​​in de uitoefening van een: "hoger" doel: de mens.
  4. De traagheid van de passieve, uitgeholde ziel: de kuil.

Als de wetten van Misjpatiem waarschuwen tegen en de middelen voorschrijven voor de fysieke "Prototypen van Schade," zo werkt de "ziel van de Tora" tegen de vier geestelijke prototypen:

Ja, onze dierlijke instincten zijn natuurlijk, noodzakelijk en wenselijk; maar alleen wanneer die worden begeleid en geregisseerd door de hogere instincten van onze Goddelijke ziel.

Ja, vluchtige krachten woeden in ons; maar we hebben de verantwoordelijkheid en de middelen om ze te bestrijden.

Nee, onze hoogste en meest spirituele aspiraties zijn niet vrijgesteld van rechtsregels. Integendeel, als ze falen zich te onderwerpen aan de hogere autoriteit, worden zij de oorzaak van het grootste kwaad door de mens gepleegd.

Inderdaad, passiviteit is al te gemakkelijk een sleur om je aan over te geven. We moeten ons er voortdurend aan herinneren dat onze acties een verschil maken in God's wereld: Hij schiep, Hij vertrouwde ons de taak toe om te verbeteren, en Hij voorzag ons van de middelen om dit te doen. We hoeven alleen maar aan het oppervlak van onze ziel te krassen om het geloof, de wil, de passie en de energie om te handelen te ontdekken.

Bron: Four Excuses door Yanki Tauber.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.