BSD

Ezau en zijn vrouwen - Parasjat Toldot


Genesis 25:19 - 28:9

ezau Een belangrijk punt in iemands leven is het huwelijk. Dit geldt voor ieder mens ter wereld. Voor het Joodse volk, staat het huwelijk ook centraal in iemands identiteit als Jood.

In de parasja van deze week - Toldot- , lezen we over de eerste huwelijken, die groot verdriet veroorzaakten bij de ouders van de joodse partner. Tegelijkertijd leren we iets over de prachtig positieve dimensie van een bruiloft.

De parasja van vorige week maakte duidelijk dat er Abraham veel aangelegen was dat zijn zoon Isaac iemand zou trouwen uit zijn eigen familie en zeker niet een vrouw uit Kanaän. 1 We zien dus dat zelfs in dit vroege stadium van de ontwikkeling van het Joodse volk, er een duidelijke bezorgdheid bestond over met wie men zou trouwen, of niet.

In de parasja van deze week, lezen we over de twee zonen van Isaac, Jakob en Ezau. Jacob was een spiritueel persoon, terwijl Ezau, daarentegen, een man van geweld was.

Het was voorspelbaar dat Ezau trouwde met een vrouw uit Kanaän. De Tora vertelt ons dat toen hij veertig jaar oud was hij met twee vrouwen trouwde, beide uit de Kanaänitische stam van de Hettiten. Deze vrouwen van Ezau veroorzaakten "bitterheid van geest bij Isaac en Rebecca." 2 De wijzen merken op dat deze vrouwen afgoden bleven dienen. Het is interessant dat Rebecca zelf geboren was in een familie waar afgoden werden aanbeden. Maar zodra ze met Isaac trouwde, wijdde zij zich aan dienst de van de Ene God, de Schepper van hemel en aarde. Daarentegen offerden de Hettitische vrouwen, hoewel ze in het huis van Isaac verbleven, wierook aan hun afgoden. Rashi zegt dat de rook van deze wierook de blindheid van Isaac veroorzaakte. 3

Later in de parasja, vertelt Rebecca haar echtgenoot Isaac dat zij bang is dat hun zoon Jacob uiteindelijk ook zou trouwen met een Hettitisch meisje, net zoals Ezau. 4 Er waren geen andere jonge vrouwen in de buurt. Dit was één van de redenen waarom Jacob van huis werd weg gestuurd, naar het noordoosten, om een vrouw te vinden uit Rebecca's familie, zoals we zien in de parasja van volgende week.

Een intrigerend punt is dat één van de Hettitische vrouwen van Ezau Yehudit heet. Dit klinkt als een joodse naam, en inderdaad, de Talmud 5 zegt dat "iedereen die afgoderij ontkent Yehudi heet." Rasji legt uit dat ze echt een andere naam had, maar dat Ezau haar Yehudit noemde om zijn vader te doen geloven dat ze echt de aanbidding van de Ene God had aangenomen. 6

Deze gebeurtenissen vonden meer dan drie millennia geleden plaats, maar ze klinken heel vertrouwd in onze eigen tijd. Toch is het ook interessant dat Ezau trouwde met een derde vrouw, die heel anders was. Zij was een dochter van Ismaël, en dus een kleindochter van Abraham. Haar naam was Machalat, wat "vergeving" betekent, en Rasji geeft als commentaar 7 dat we van haar leren dat een bruid en bruidegom al hun zonden vergeven zijn op de dag van hun huwelijk.

De Lubavitcher Rebbe merkt op 8 dat de Tora erop zinspeelde dat de eigen acties van Machalat dit idee weerspiegelde. Ze was inderdaad een echt fijne en spirituele vrouw. Dus waarom trouwde Ezau met haar? Ten eerste omdat hij wilde dat hij goed zou zijn in de ogen van zijn vader. Ten tweede, aldus de Rebbe, had Ezau ook een vonk van het goede, wat verklaart waarom zijn vader Isaac van hem hield. Uiteindelijk zal in de loop van de geschiedenis, die vonk van het goede in Ezau en zijn nakomelingen worden onthuld.

Voetnoten

1 Genesis 24:3.
2 Idem 26:35.
3 Rashi op Genesis 27:1
4 Idem op 27:46.
5 Talmoed, Megilla 13a
6 Rashi op Genesis 36:2
7 Rashi, Idem op 36:3
8 Zie Likkutei Sichot, vol. 5, blz. 163ff, en vol. 35, p. 118.

Bron: Esau and His Wives door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.