BSD

Megillat Esther, de Estherrol

Bron: Breslev.co.il In de Estherrol komt de naam van HaSjem zelfs niet eenmaal voor. De Wijzen zeggen echter dat wanneer het woord koning genoteerd staat dat dit naar de Koning van de hele wereld verwijst. Er rijst hier echter de vraag waarom de naam van HaSjem niet voluit genoemd wordt zoals in alle andere boeken van de TaNaCH?

Iemand die de Estherrol leest zal denken dat voor de redding van het volk Israël op Poerim ogenschijnlijk geen enkele tussenkomst van HaSjem nodig was. Bij een nadere beschouwing van het verhaal in de Estherrol moet het echter wel duidelijk worden dat zo'n groot wonder niet alleen tot stand kon komen dan alleen met tussenkomst van HaSjem.

Dit leert ons dat deze wereld een plaats van absolute verborgenheid is. Het lijkt ons ogenschijnlijk toe dat de dingen in de wereld zonder enige reden en doel gebeuren. Echter degene die de gebeurtenissen nader observeert, zal begrijpen dat alles een reden heeft en dat er niets zomaar gebeurt.

Zo heeft HaSjem de wereld geschapen om de mens een vrije wil te geven. Iemand die in de persoonlijke voorzienigheid wil geloven, gelooft daarin. Iemand die er echter voor kiest om niet in de persoonlijke voorzienigheid te geloven heeft de kant van de verliezers gekozen.

N.B. Ook de naam Esther heeft de betekenis van verborgenheid in zich.

Uit een sjabbatsblaadje 'Kol Jerusjalmi'

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.